Gestió econòmica

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb el pressupost municipal, modificacions, liquidacions, seguiment de l'estat d’execució pressupostària, compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i informació relativa al compte general.

També podeu consultar informació relativa al cost de les campanyes de publicitat institucional, al període mitjà de pagament als proveïdors municipals, així com la relació dels principals proveïdors de l'exercici econòmic en curs.

Podeu trobar més informació relativa a la gestió econòmica al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tona.

Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:05