Consell d'Infants

El Consell d'Infants és l’òrgan estable a través del qual els infants de Tona poden exercir el seu dret a participar, debatre, expressar les seves idees, reflexions i opinions, així com prendre decisions, i elevar propostes concretes al Ple municipal, per transformar i millorar el seu municipi.

Objectius i funcions

Té com a finalitat involucrar als nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Tona en la gestió dels assumptes públics, i aconseguir que siguin part activa del municipi, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.

2. Els objectius generals del Consell són:

a) Disposar d’un espai estable i regulat de participació dels infants, i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.
b) La dinamització de la participació dels infants, fent possible la seva intervenció en el debat sobre els assumptes del seu poble i permetent que siguin subjectes actius de la nostra societat.
c) Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i proposar com volen que sigui el seu municipi, i donar a conèixer als adults el seu punt de vista, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació poble i infant.
d) Que els infants, com a ciutadans, coneguin els seus drets, aprenguin a exercir-los i tinguin accés a mecanismes de debat i pràctiques democràtiques.
e) Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva comunitat, i aconseguir que les persones adultes reconeguin aquests drets, valorin l’opinió dels infants i la prenguin en consideració.

Composició

Els representants que formaran part del Consell d’Infants, els consellers i conselleres, seran escollits entre els alumnes de 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària dels centres escolars de Tona.

Actes

Darrera actualització: 07.11.2023 | 09:50
Darrera actualització: 07.11.2023 | 09:50