Consum

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor

L’Ajuntament de Tona, mitjançant l’adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona , posa a disposició de la ciutadania l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor (OMIC). Aquest servei, de caràcter gratuït, té com objectiu ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament , i la recepció i tramitació de reclamacions en temes de consum en relació amb empreses.

Serveis públics de Consum:

 • Atenció personalitzada de consultes a persones consumidores i usuàries
 • Tramitació de queixes i reclamacions.
 • Conciliació entre las parts en cas de conflicte.
 • Formació en consum mitjançant campanyes i accions formatives a diversos col·lectius.
 • Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses, en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir.

Quins temes tractem?

 • Compra o reparació de productes
 • Subministraments de aigua, llum i gas
 • Telefonia i accés a Internet
 • Serveis a la llar
 • Assegurances
 • Serveis financers
 • Serveis turístics
 • Restauració
 • Habitatge
 • Transports
 • Tintoreries
 • Contractes a distància: per internet, telèfon,..
 • Contractes fora de l'establiment mercantil: a domicili, excursions,...
 • etc..

A qui es dirigeix?

 • Persones físiques o jurídiques de Tona que han adquirit bens o serveis de comerços o professionals del municipi o d'altres poblacions estatals o europees tan de manera presencial, telefònica o en línia.
 • Persones consumidores d'altres poblacions que han adquirit bens o serveis proporcionats per professionals o comerços de Tona.

Preu: El servei és gratuït

Ubicació: Carrer Major, davant del mercat.