Consistori

El consistori de Tona està format per 13 regidores i regidors de 4 grups polítics diferents.

Per a més informació institucional i organitzativa podeu accedir al Portal de Transparència .