Josep Valldeoriola i Roquet

3r Tinent d'alcalde i Regidor

Grup municipal AIXEQUEM TONA

Regidories:

 • CIVISME I SEGURETAT
 • ENERGIA I AIGUA
 • RESIDUS
 • QUALITAT AMBIENTAL
 • OBRES I MANTENIMENT
 • PARCS I JARDINS
 • CEMENTIRI
 • MEDI RURAL
 • URBANISME
 • MOBILITAT
 • HABITATGE

Càrrecs i representacions en Organismes

 • Agrupació de Defensa Forestal "Fontfreda"
 • Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat
 • Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta
 • Junta Local de Seguretat
 • Mancomunitat Intermunicipal Voluntària "La Plana"
 • Comissió Municipal de Delimitació de Terme

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 30 d'octubre de 1979, Vic
Tècnic Superior en Química Ambiental

Trajectòria professional

Des de fa 7 anys treballo a l'administració pública, a l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal d'Osona, donant suport als 50 municipis de la comarca en matèria de comptabilitat i assessorament energètic, promocionant les energies renovables, promovent la mobilitat i la construcció sostenible, treballant per un enllumenat públic eficient i, sobretot, millorant l'eficiència energètica dels equipaments municipals. 

Trajectòria política

No he militat mai en cap partit polític. Fins a la creació d’Aixequem, no havia participat en cap candidatura municipal.

Dades de contacte

Telèfon: 93.887.02.01
Correu electrònic: valldeorirjs@tona.cat

 @valldeoriola79
 facebook.com/josep.valldeoriolaroquet

Dies d'atenció al públic amb cita prèvia:

 • Dilluns de 17.00 a 19.00 hores
 • Dimecres de 12.00 a 14.00 hores

Retribucions

Té una dedicació no retribuïda per l'administració del 20% de la jornada laboral.

Indemnitzacions:

 • 150,00 € per assistència a cada sessió de Ple
 • 150,00 € per assistència a cada sessió del Consell o Equip d'Alcaldia

Amb independència del nombre de sessions extraordinàries que es puguin convocar durant l'any, s'estableix un màxim de sessions remunerades de:

 • 13 sessions del Ple de la Corporació a l'any
 • 1 sessió del Consell d'Alcaldia a la setmana

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Declaració d'activitats
Declaració béns

Trobaràs més informació a l'apartat INFORMACIÓ CÀRRECS ELECTES

Darrera actualització: 16.05.2022 | 16:23