Contractació

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública de l'Ajuntament  de Tona.

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) és la plataforma electrònica de contractació pública on es publica tota la informació relativa a les licitacions en curs, adjudicacions i formalitzacions de contractes d'obres i serveis de l'Ajuntament de Tona.

Accedeix a la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA - PERFIL DEL CONTRACTANT 

Consulta les actes de les Meses de contractació a l'apartat ACTES MESES CONTRACTACIÓ

També podeu consultar l'històric de contractes accedint al REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES de la Generalitat de Catalunya, on s'hi publiquen tots els contractes subscrits per l'Ajuntament de Tona des de l'any 2016 fins a l'actualitat. També s'hi publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades si s'escau.

Informació més detallada al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 


RELACIÓ DE CONTRACTES ANY 2023:
 

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS PER ANYS: 

ANY 2022:

ANY 2021:


ANY 2020:

ANY 2019:

Darrera actualització: 27.03.2024 | 15:08