Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona

Per decret d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2022 es va aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona; i per acord del Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2023, es va aprovar provisionalemt. 

El Pla Especial té per objectiu complementar el Catàleg de béns a Protegir que consta en el POUM, així com la regulació de la clau 1 – zones de conservació de l'estructura urbana, en el seu àmbit.

L’àmbit d’aquest Pla Especial abarca el carrer Major, el carrer Barcelona, la plaça Major, part del carrer de la Font, la plaça de l’Hostal, i la part est del carrer Nou.

 

Darrera actualització: 04.10.2023 | 09:26
Darrera actualització: 04.10.2023 | 09:26