Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica és un instrument per a la gestió ambiental del soroll que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’incorporen els usos del sòl.

El mapa de capacitat acústica del municipi de Tona es va aprovar per acord del Ple de l’Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 4 d’abril de 2018. 

Darrera actualització: 15.05.2023 | 16:56
Darrera actualització: 15.05.2023 | 16:56