Consulta les actes de 2023

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMPUTACIÓ REMOTA I DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC DE L'AJUNTAMENT DE TONA - SG/2023/141

CONTRACTACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DELS AUDIOVISUALS AIXÍ COM DE LA FABRICACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ DE MAQUETES, RÈPLIQUES I ELEMENTS MUSEOGRÀFICS HÀPTICS CORRESPONENTS A LA PRIMERA FASE DE LA NOVA MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DEL CAMP DE LES LLOSES, ALMA MATER DE TONA, OSONA 2023, LOT 1 "PRODUCCIÓ DELS MATERIALS AUDIOVISUALS DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT" I LOT 2 "FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MAQUETES, RÈPLIQUES I ALTRES ELEMENTS HÀPTICS DELS MÒDULS ACCESSIBLES" - SG/2023/139


CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DEL CAMP DE GESPA NATURAL I ELS ESPAIS ENJARDINATS DEL RECINTE DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE TONA – LOT 1 “SERVEIS DE MANTENIMENT DEL CAMP DE GESPA NATURAL DEL RECINTE DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE TONA” I LOT 2 “SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS ENJARDINATS RECINTE DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE TONA” - SG/2023/156


CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC I GESTIÓ DEL MANTENIMENT EN ARBORICULTURA URBANA, VERD URBÀ I PATRIMONI VEGETAL DEL MUNICIPI DE TONA - SG/2023/159


CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA (MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS ENJARDINATS DEL MUNICIPI DE TONA) - SG/2023/133


CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE LES COBERTES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, AJUNTAMENT, HABITATGES TUTELATS, ESCOLA D’HOSTALERIA I ESCOLA BRESSOL “PA AMB XOCOLATA” PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES - SG/2023/116


CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE TONA - SG/2023/23

 

Darrera actualització: 20.11.2023 | 14:27
Darrera actualització: 20.11.2023 | 14:27