Convenis

En aquest apartat podeu consultar els convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament de Tona i les persones privades i públiques.

D'acord amb l'article 14 i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions locals han d'informar el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. En aquest registre hi trobareu els convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i obligacions que generen i el període de vigència. Però també les eventuals modificacions de qualsevol d’aquests paràmetres. Hi podeu accedir des del següent enllaç.

També podeu consultar la relació de convenis vigents segons exercici:

Pel què fa als convenis l'objecte essencial dels quals sigui reconèxier l'atorgament d'una subvenció, es poden consultar a l'apartat web Subvencions

Darrera actualització: 02.02.2023 | 08:49
Darrera actualització: 02.02.2023 | 08:49