Convenis

En aquest apartat podeu consultar els convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'Ajuntament de Tona amb persones privades i públiques.

El Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya publica els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l'Administració local a Catalunya, amb indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i obligacions que generen i el període de vigència. Hi podeu accedir directament des de:

REGISTRE DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ  

Consulta la relació de convenis vigents per anys:

Informació més detallada al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Pel què fa als convenis l'objecte essencial dels quals sigui reconèixer l'atorgament d'una subvenció, es poden consultar a l'apartat web SUBVENCIONS

Darrera actualització: 09.01.2024 | 14:27
Darrera actualització: 09.01.2024 | 14:27