Subvencions

En aquest apartat, que s'actualitzarà trimestralment, trobeu la informació relativa a les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis que atorga l'Ajuntament.
 
L'Ajuntament de Tona convoca subvencions amb l'objectiu de donar suport econòmic a entitats, activitats i projectes d'utilitat pública o d'interès social, per la promoció de l'esport i l'activitat física, la promoció i difusió d'activitats culturals, la promoció i difusió d'activitats educatives i també la promoció del comerç el consum i el turisme.

L’ordenança municipal de subvencions estableix les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que l’Ajuntament atorga.

Consulta la ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 

Les administracions públiques, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finanáment, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. En data 20 d'abril de 2020 s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Tona per al període 2020-2023.

Consulta el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023

A continuació podeu consultar les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis atorgats per l'Ajuntament de Tona des de l'any 2016.

Darrera actualització: 20.10.2023 | 09:56
Darrera actualització: 20.10.2023 | 09:56