Processos selectius any 2020

- CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRE/A DE L'ESCOLA BRESSOL DE CARÀCTER TEMPORAL

- CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA, SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA

- CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA D'INTERVENTOR/A

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL, AMB CARÀCTER INDEFINIT, DE LA PLAÇA DE CONSERGE D'EQUIPAMENTS EDUCATIUS AMB ASSIGNACIÓ A L'ESCOLA ERA DE DALT

- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 2 PLACES DE MONITOR/A LUDOTECA, DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL

- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A TÈCNIC/A DE JOVENTUT

- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, A MITJA JORNADA, D'UN/A AGENT SOCIOEDUCATIU PER AL PUNT JOVE DE L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, EN L'ÀMBIT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PFO)

- CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE DOS PEONS DE JARDINERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, EN L'ÀMBIT DEL PROGRAMA DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (PFO)

- CONVOCATÒRIA PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER URGÈNCIA,  D'UN/A CONSERGE MANTENIDOR/A PER A L'EQUIPAMENT DE L'ESCOLA L'ERA DE DALT, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL FINS AL COBRIMENT DEFINITIU DE LA PLAÇA

- CONVOCATÒRIA PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER URGÈNCIA, D'UN/A CONSERGE MANTENIDOR/A PER A L'EQUIPAMENT DE LA CANAL, VACANT PER BAIXA LABORAL DEL TITULAR, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL FINS A LA REINCORPORACIÓ DEL TITULAR

 

Darrera actualització: 15.11.2023 | 15:38
Darrera actualització: 15.11.2023 | 15:38