Processos selectius any 2023

- CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE, D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE TONA, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL (OPO 2022)

- CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE DOS LLOCS DE TREBALL DE PEÓ/NA DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL PEL TERMINI DE 3 MESOS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DEL FONS DE PRESTACIÓ "PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ" DEL CATÀLEG 2023 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2021-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

- CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, CORRESPONENT ALS PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2023


- CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITOR/A DE LUDOTECA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

Darrera actualització: 21.11.2023 | 13:49
Darrera actualització: 21.11.2023 | 13:49