Processos selectius any 2022

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'educador/a infantil de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/iva de la Policia Local, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona, corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de joventut de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/iva de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona, corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de gestió de comunicació de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/iva de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/iva de serveis territorials de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de lletrat/da adjunt/a a secretaria de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a d'esports de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a d'organització, transparència i participació ciutadana de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de conservador/a arqueòleg/oga de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de direCtor/a arqueòleg/oga de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva de dues places de mestre/a de l'escola bressol, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'inspector/a de permisos obra via pública, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona, corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de monitor/a de ludoteca, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona, corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA DEL Procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de conserge d'equipaments culturals, de la plantilla de l'Ajuntament de Tona, corresponent a l'oferta extraordinària d'estabilització d'ocupació temporal, i constitució d'una borsa de treball 

- CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL ADMINISTRATIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

- Convocatòria del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCUS OPOSICIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PER A LA SELECCIÓ D'UN PEÓ/NA POLIVALENT DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL I D'UN/A ADMINISTRATIU/VA CORRESPONENT AL FONS DE PRESTACIÓ "PLANS D'OCUPACIÓ" DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

- CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN OPERARI/A DE NETEJA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, PER SUBSTITUCIÓ DEL PERÍODE VACACIONAL

​- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTE/A ESPECIALITZAT/DA EN PLANEJAMENT URBANÍSTIC I OBRA PÚBLICA

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE DOS DINAMITZADORS/ES, GRUP C1, CORRESPONENT AL FONS DE PRESTACIÓ "PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA  DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D'UN ARQUITECTE/A, GRUP A1, CORRESPONENT AL FONS DE PRESTACIÓ "PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA  DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 

Darrera actualització: 22.11.2023 | 15:10
Darrera actualització: 22.11.2023 | 15:10