Processos selectius any 2021

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS, AIXÍ COM LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER AL NOMENAMENT DE PERSONAL INTERÍ I ALTRES VACANTS DE CURTA DURADA

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA 

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

- CONVOCATÒRIA PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, AIXÍ COM LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INTERÍ I ALTRES VACANTS DE CURTA DURADA

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A DE NETEJA DE CARÀCTER TEMPORAL

- CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'ASPIRANTS A NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, ENQUADRADA EN L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, GRUP DE TITULACIÓ C2, PEL SISTEMA D'URGÈNCIA I PEL TERMINI MÀXIM DE 3 MESOS

- CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'ASPIRANTS A NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ D'URGÈNCIA

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OPERARI/A DE NETEJA DE CARÀCTER TEMPORAL

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UNA BORSA DE PERSONAL PER A POSSIBLES SUBSTITUCIONS O COBERTURA DE NECESSITATS DEL SERVEI, CORRESPONENTS A TÈCNIC/A DE CULTURA I ESPORTS

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE PERSONAL PER A POSSIBLES SITUACIONS O COBERTURA DE NECESSITATS DEL SERVEI, CORRESPONENTS A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

- CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS, EN RÈGIM D'INTERINITAT, D'OPERARI/ÀRIA POLIVALENT BRIGADA, ESPECIALITAT LLAUNER/A ELECTRICISTA 

Darrera actualització: 15.11.2023 | 15:37
Darrera actualització: 15.11.2023 | 15:37