ARREGLAT L’ESVORANC DE LA CARRETERA DE MANRESA

Divendres, 7 de gener de 2022 a les 00:00

Els treballs necessaris per reparar l’esvoranc detectat el passat mes de desembre davant la xemeneia de Can Codina han tingut un cost de 17.000 euros, hi han permès substituir 18 metres de clavegueram, garantint el correcte funcionament del servei i la seguretat de les persones usuàries de la via pública.

L’esfondrament de part de la via es va produir pel mal estat de la claveguera, i per solucionar-ho es van portar a terme els treballs urgents detallats a continuació:
Enderrocs i moviment de terres
Tall i demolició de paviment  i enderroc de la vorada existent de pedra natural.
Demolició del paviment de panot, solera de formigó i de la paret lateral totxo i volta ceràmica.

Clavegueram
Disposició de nous tubs, execució de parets circulars i substitució dels embornals.

Paviments
Base de formigó, paviment de panot i vorada prefabricada.

Seguretat i Salut
Treballs corresponents a les mesures de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, senyalització, delimitació de la zona de treball i desviament del trànsit rodat i pas de vianants.

 

Darrera actualització: 07.01.2022 | 09:51

Imatges

Estat previ a les intervencions