PLE ORDINARI DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020

Divendres, 27 de novembre de 2020 a les 00:00

Durant la sessió, que es va dur a terme de manera telemàtica per la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19, es va aprovar, entre d’altres temes, el Pla de Mandat 2020 – 2023. Aquest document posa de manifest la voluntat de caminar cap una governança compromesa, pròxima i honesta que pugui afrontar amb valentia i responsabilitat els reptes actuals i de futur del poble.

A l’inici del ple es van comunicar el nombre de feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista d’acord amb el protocol aprovat durant la celebració del ple del mes d’octubre. Els 13 regidors i regidores van llegir els noms de les dones assassinades. (veure dades a la imatge adjunta a la columna dreta).

Els acords adoptats d’acord amb l’ordre del dia van ser els següents:

Atorgament del premi Mil·liari 2020

Després que l’Amadeu Lleopart fes la lectura del mèrits per atorgar el premi a la Sra. M.Antònia Serra i Baucells a proposta de la mesa de valoració, es va aprovar, per unanimitat, atorgar el premi Mil·liari 2020 a la Sra. M.Antònia Serra i Baucells.

Atorgament del premi Noi de Tona 2020

Després que l’Albert Jofre fes la lectura dels mèrits per atorgar el premi al Club Patinatge Tona a proposta de la mesa de valoració del premi, es va aprovar, per unanimitat, atorgar el premi Noi de Tona 2020 al Club Patinatge Tona.

Aprovació del Pla de Mandat 2020 – 2023

Guiu Grau va fer la presentació del pla i va posar de manifest la voluntat de caminar cap una governança compromesa, pròxima i honesta que pugui afrontar amb valentia i responsabilitat els reptes actuals i de futur del poble.

El Pla està configurat per cinc grans objectius de poble que contenen objectius estratègics, específics i accions concretes a desenvolupar:

- Per un govern amb mirada feminista, obert i activament participatiu.
Transformar des de la perspectiva de gènere les relacions desiguals de poder que es donen entre les persones,sostingudes pel sistema patriarcal, androcèntric icisheteronormatiu, que dictamina les maneres de relacionar-nos, actuar i viure.
Potenciar l’empoderament i la participació ciutadana de les persones joves. 
Promoure una arquitectura de gènere on les persones estiguin al centre i es visibilitzi el rol de les dones. 
Promoure la participació i implicació ciutadana de forma transversal, plural i periòdica en la política municipal.
Aprofundir en la transparència i la comunicació multicanal i transversal de l’activitat del conjunt d’àrees i serveis de l’ajuntament.

- Per un poble educador, dinàmic i actiu.
Millorar l’oferta d’espais i equipaments públics. 
Promoure l’emancipació i treballar per garantir els drets fonamentals de les persones joves.
Promoure un model de societat compromesa amb la visió de gènere.
Vetllar per la igualtat d’oportunitats educatives en tots els àmbits i en col·laboració amb els diferents agents.
Democratitzar l’accés a la cultura i a l’art en el municipi.
Fomentar la pràctica de l’esport com a model de vida saludable i promoure’n els seus valors

- Per un poble sostenible i compromès amb la conservació del patrimoni.
Incrementar la sostenibilitat i el consum d'energia renovables.
Fomentar la Mobilitat sostenible al municipi i conscienciar sobre la qualitat ambiental al municipi.
Contribuir a la recuperació de la memòria històrica.
Impulsar la conservació, dinamització, divulgació i aprofitament del patrimoni natural, històric i arqueològic.
Actuar per la salvació i conservació del patrimoni moble,arquitectònic i artístic tonenc.

- Per  un poble compromès amb una economia social, solidària i del be comú.
Diversificar l’activitat econòmica i millorar el teixit empresarial, comercial i industrial del territori.
Treballar per guanyar més sobirania en els serveis públics al mateix temps que se’n millora la gestió.
Fomentar la solidaritat nacional, internacional i la cooperació al Desenvolupament a Tona.

- Per un poble divers, cohesionat i just socialment.
Vetllar per la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida digna i plena de la ciutadania tonenca, posant especial atenció als col·lectius més vulnerables.
Garantir un municipi segur per a totes i tots els col·lectius i edats.
Fomentar el lleure juvenil feminista i antirracista.
Erradicar i abordar tots els àmbits de les violències masclistes.
Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats,expressions i desitjos fora de la norma de gènere.

Tanmateix, l'acció de govern de l'Ajuntament de Tona, desenvolupada en aquest PAM, contribueix a l'assoliment dels Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 (13 dels 17 ODS) .

Aprovat amb el vots a favor d’Aixequem Tona, ERC Tona, PSC Tona i el vot en contra de Junts per Tona.

Us animem a fer el seguiment del PAM i el seguiment de la seva execució https://bit.ly/PAM2019_2023

Aprovació de la concessió de subvencions directes a empreses a empreses, professionals i autònoms afectats per la cirsi de la COVID-19

Aprovat per unanimitat

Adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

Margarita Fité exposa que es tracta d’un instrument de coordinació estratègica pel desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local i metropolitana.

Aprovat per unanimitat.

Moció de Suport a l’exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els altres represaliats

Aprovat amb els vots a favor d'Aixequem Tona, ERC Tona i Junts per Tona, i l'abstenció de PSC Tona.

Moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física ‘bé essencial’

Aprovat per unanimitat.

Moció de suport al poble saharauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental

Van llegir el text de la moció  MariaJosé Lechon Cruz i Núria Garriga Señé, en representació de la ONG Cooperació Osona Sàhara

Aprovat per unanimitat.

Lectura del Manifest 25N 2020. Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.

Podeu consultar-lo a: https://bit.ly/39gfJGC

Per últim, es va procedir a l’aprovació de dos punts entrats per urgència. Ambdós van ser aprovats per unanimitats de tots els grups amb representació al consistori:

Aprovació de la modificació de crèdit per adaptar el pressupost municipal 2020 a la situació creada per la pandèmia de la COVID-19

Als efectes de reordenar la distribució d'imports a aquelles partides pressupostàries que s'han vist afectades per aquesta situació que no es podia preveure.

Aprovació de subvencions a les empreses i comerços de Tona als efectes de retornar el 50% de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans i/o industrials

Darrera actualització: 27.11.2020 | 13:11