SALUT HABILITA QUE LES FARMÀCIES ADHERDIES PUGUIN NOTIFICAR ELS POSITIUS OBTINGUTS PER TETS D'ANTÍGENS

Diumenge, 9 de gener de 2022 a les 00:00

La nova via de notificació al sistema de salut de resultat positiu de Covid-19 mitjançant un test d’auto mostra es pot  fer a través de les farmàcies que ja estaven autoritzades per realitzar tests d’antígens supervisats. A partir d’ara, doncs, aquestes mateixes farmàcies podran comunicar a Salut resultats positius dels ciutadans i de les ciutadanes s’hagin fet l’auto test a casa.

Aquest nou canal està adreçat als positius per Covid-19 amb símptomes lleus o sense símptomes. Si un infectat o una infectada amb aquest perfil, mitjançant un test d’auto mostra de venda lliure, dona positiu de Covid-19, podrà trucar a una de les farmàcies adherides al Programa TAR perquè notifiquin el seu resultat a Salut.

Caldrà notificar el resultat positiu igual com es feia fins ara al CAP: identificant-se amb el CIP o DNI i anotant la marca del TAR. A partir d’aquí, els responsables de la farmàcia introduiran el resultat positiu a la història clínica del pacient. Seguidament, la persona rebrà un SMS per accedir a l’eina de rastreig ContacteCovid.cat, on podrà reportar els seus contactes estrets o demanar la baixa.

Aquesta nova via es considera un  circuit excepcional per a un moment d’incidència molt alta, ràpid,  per descongestionar alhora els centres de salut d’usuaris sense símptomes i s’afegeix als diferents canals que actualment ja permeten reportar positius com La Meva Salut. 

A tot Catalunya, hi ha 1.300 oficines de farmàcies adherides per realitzar tests d’antígens supervisats i són les mateixes farmàcies que, a partir d’ara, podran també notificar resultats positius obtinguts a casa. El podeu consultar en aquest enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/

Els resultats d’aquests testos d’auto mostra no serveixen per obtenir el Certificat Covid digital per normativa de la Unió Europea, tot i això, queden registrats a la història clínica del pacient i a La Meva Salut.

En els missatges adreçats a la població s’ha recordat que:

- Sense simptomatologia, o amb simptomatologia lleu, no cal anar presencialment al centre d’atenció primària ni confirmar el positiu amb cap prova més.

- Sinó que cal utilitzar les vies de contacte telemàtiques: amb una eConsulta des de La Meva Salut o a l’apartat Símptomes de la Covid-19.

- Ara, també s'afegeix la possibilitat de fer-ho contactant telefònicament amb la farmàcia i identificant-se amb el CIP, DNI o Passaport.

- En totes les vies de contacte cal indicar la marca del test, i la data en què s'ha fet, i es podrà incloure el positiu a l’historial clínic o tramitar la baixa.

- També s’haurà de reportar els contactes des de l’eina ContacteCovid.cat.

- Recordeu també que amb un resultat positiu és molt important fer un bon aïllament a casa i no interrompre'l per fer cap tràmit o visita que pugui esperar, tampoc per posar-se la vacuna de record. Caldrà cancel·lar-la i tornar-la agendar una vegada finalitzat l'aïllament

 Més informació:

- Com informar d'un resultat positiu en un test d'antígens ràpid (TAR) d’auto mostra: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/positiu-test-antigens.pdf

- Tota la informació dels tests d’antígens ràpids (TAR) de COVID-19 a les farmàcies comunitàries:  https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies

Darrera actualització: 10.01.2022 | 12:48