|
 

Mas Vendrell

Planta rectangular amb una capella dedicada a Sant Ramon Nonat. La coberta és de doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües sobre la façana. I la façana està orientada a migdia, amb una esplèndida galeria de tipus isabelí, que consta de dos pisos de cinc arcs suspesos entre les columnes.

Denominació: Mas Vendrell
Situació:  A la part més fonda de la Barroca, a la dreta de la carretera de Manresa a Vic.
Època: 1766
Context:  Zona rural, entre una gran planura de conreus.
Conservació:  Es va reformar al 1877 per servir d'hotel a causa de la proximitat de la Puda de Segalés.Es conserva en molt bon estat.
A destacar:  La conservació del conjunt i la galeria de la façana.

Adreça:

08551 Tona - Barcelona (Catalunya)

Last update 11.12.2014 | 11:28