|
 

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Qui som?

L’Oficina d’Atenció Ciutadana treballem per donar una atenció propera i de qualitat, fer les gestions municipals més clares i àgils.


ÀREA DE SERVEIS GENERALS
REGIDORIA RÈGIM INTERIOR I RELACIONS INSTITUCIONALS
Responsable polític: Alcalde, Josep Salom
Responsable OAC: Teresa Clot

 

CLICA LA IMATGE PER CONSULTAR I DESCARREGAR LA CARTA DE SERVEIS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA

 

 

A qui ens adrecem?

A totes les persones, empreses i entitats que es dirigeixen a l’Ajuntament per demanar informació o gestionar qualsevol tràmit municipal.

 

Canals per accedir al servei

- Atenció presencial : Carrer Font, 10

Horari Oficina Atenció Ciutadana (OAC):

De 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres
De 16:00h a 19:00h dilluns i dimecres

Horari d’estiu , del 15 de juny al 15 de setembre: De 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres

- Atenció telefònica : 93 887 02 01

- Correu electrònic : oac@tona.cat

Accedeix al formulari de contacte

 

Què oferim?

  • Informació/orientació

-Orientar i informar dels diferents tràmits, serveis, actes i activitats municipals, de forma presencial, telefònica o telemàtica
-Queixes, suggeriments i avisos

  • Registre

-Registre documentació per l’Ajuntament
-Registre documentació per altres administracions
-Compulsa documentació per l’ajuntament

  • Padró municipal

-Alta
-Canvi domicili o modificació dades al Padró
-Certificat
-Volant empadronament

  • Registre civil

-Sol·licitud i tràmit matrimoni civil
-Inscripcions naixement, matrimoni, defunció
-Certificats varis

  • Feina

-Sol·licitud participació en processos selecció personal de l’ajuntament

  • Gestió tributària

-Duplicat rebut
-Sol·licitud devolució ingressos indeguts
-Domiciliació bancària
-Informació tràmits Organisme gestió tributària

  • Llicències activitats

-Registre documentació

  • Serveis Socials

-Sol·licitud exempció/ bonificació de taxes

  • Cementiri

-Lloguer nínxol
-Reversió nínxol
-Ocupació temporal de nínxol
-Concessió nínxol

- Consulta el catàleg actualitzat de tràmits online disponibles a la Seu electrònica !

 

El nostre compromís


COMPROMISOS

-Les persones que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per a formular una consulta o efectuar un tràmit, seran ateses d’acord amb la disponibilitat dels gestors, sense necessitat de sol·licitar cita prèvia.

-Garantir el tracte amable, respectuós i amb confidencialitat per part de tot el personal.

-Admetre i registrar d’entrada tots els documents presentats per la ciutadania, i fer-ne tramesa a l’òrgan competent en un termini màxim de 48 hores.


COM MESUREM ELS COMPROMISOS

-Fent seguiment i reunions periòdiques.

-Utilitzant eines informàtiques per extreure estadístiques sobre:

-Consultes ateses a la bústia electrònica

-Certificats emesos

-Registres d’entrada i sortida.

 

Ajuda’ns a millorar

Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

Last update 26.06.2017 | 09:18