Llocs d'interès

 • Pont de Vilageriu Aqüeducte de Vilageriu

  Pont d'un sol arc recolzat a la pedra dels costats del riu.

 • Bilbioteca Caterina Figueras BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS
  938 871 395
 • Façana del Carrer Barcelona, 25 Carrer Barcelona, 25

  Construcció de planta rectangular amb coberta de doble vessant i balcons amb grans obertures a la façana, la qual està decorada amb esgrafiats de motius florals i geomètrics, inspirats en el neoclassicisme setcentista. Disposició de les obertures simètrica.

 • Edifici del Carrer Major, 13 Carrer Major, 13

  Construcció de planta rectangular amb coberta de doble vessant i balcons amb grans obertures a la façana, que està decorada amb esgrafiats de motius florals, de composició simètrica envoltant la porta del balcó, que té una barana de ferro forjat de línies ondulants. La façana està coronada per una cornisa decorada amb teules i trossos de ceràmica.

 • Edifici del carrer Major, 51 Carrer Major, 51
 • Casal de Mont-rodon Casal de Mont-Rodon

  Edifici gòtic de planta rectangular, gairebé quadrada, amb façana encarada a migdia, i portal amb amples dovelles, ampliat per un segon arc amb l'escut familiar. Sobre el portal hi ha una finestra amb dos arquets trevolats. A la mateixa façana hi ha una altra finestra de tres arquets partits per columnes. Sota teulada hi ha un fris de petites finestres. A les façanes de ponent i llevant hi ha finestrals gòtics de dos arquets. La coberta està formada per una teulada de quatre vessants de teula.

 • Capella Montrodon Casal i Església de Santa Maria de Mont-Rodon

  Planta rectangular amb un presbiteri quadrat i una petita cambra a la part nord. Coberta amb volta de canó i teulat. A la façana de ponent es pot veure la porta que es va obrir entre els anys 1687 i 1691 quan es va construir la cambra del cantó nord entre els contraforts. La façana de ponent està coronada per una espadanya.

 • Corminons de la Creu Corminons de la Creu

  Planta basilical de tres volums amb murs de carreus vistos. La coberta és de doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües perpendicular a la façana de doble nivell. I la façana està orientada a llevant, s'hi pot veure un portal rodó de dovelles regulars La disposició d'obertures és absolutament simètrica tant a la façana com ala laterals de l'edifici.

 • Església Parroquial de Sant Andreu

  Composició: edifici de planta rectangular amb un deambulatori i presbiteri. A banda i banda de la nau central hi ha grans columnes de pedra massissa llises amb uns capitells de reminiscències romanes. La façana actualment està decorada amb uns esgrafiats que emmarquen la porta.

  938 124 077
 • Església de Sant Andreu del Castell Església de Sant Andreu del Castell

  Església romànica d'una sola nau acabada en absis semicircular, dues capelles laterals i campanar. L'estructura està formada per murs de pedra amb ornamentació d'arcuacions llombardes cegues entre lesenes, i finestres petites espitllerades. I la coberta és amb volta de canó de pedra amb coberta de lloses.

 • Façana de Lurdes Església de Santa Maria del Barri (o Ermita de Lurdes)

  Planta de tres naus separades per arcs formers, columnes i nervacions. Absis romànic semicircular i campanar, també romànic de quatre pisos de planta quadrada.

 • Forn Ibèric Forn Ibèric

  Sistema de fogaina, graella de terra cuita amb forats rectangulars i cambra superior per posar les peces a coure.

 • Mas Gelec Mas Gelec

  Planta rectangular amb murs de carreus vistos. La coberta és de doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües perpendicular a la façana. I la façana està orientada a migdia, té un portal rodó d'amples dovelles amb l'escut de la casa a la dovella central on es pot veure les lletres alfa i omega entrellaçades. Paret de carreus vistos d'obertures simètriques. Té una finestra d'estil goticitzant amb una escultura que corona l'arc conopial. Les façanes laterals estan coronades per una barbacana decorada amb teules que formen una sanefa. Aquest tipus de decoració es repeteix en altres construccions de l'època fins i tot en el santuari de Lurdes.

 • Mas Güells Mas Güells

  L'actual Mas Güells es construí amb pedra i elements d'una antiga fortalesa o castell que es trobava a uns 75 m. al NE del Mas actual. La coberta és a dues vessants i la façana està encarada a migdia amb portal rodó d'amples dovelles.

 • Mas Planell

  Edifici central de planta rectangular amb un cos de galeries i masoveria a la part de ponent. La coberta és de quatre vessants aràbiga. I la façana de migdia és la que té l'entrada amb un portal rodó d'amples dovelles. Les obertures són severes i ordenades simètricament

 • Mas Sagalés Mas Segalés

  Conjunt d'edificacions adossades a la part central de planta rectangular. Cos adossat amb porxo a la part dreta de la façana Coberta: De doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües sobre la façana. La façana està orientada a migdia, i s'hi pot veure un portal rodó d'amples dovelles amb l'escut de la casa. Paret de carreus vistos d'obertures irregulars. Té una balconada coberta que connecta amb el porxo adjacent.

 • Mas Vendrell Mas Vendrell

  Planta rectangular amb una capella dedicada a Sant Ramon Nonat. La coberta és de doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües sobre la façana. I la façana està orientada a migdia, amb una esplèndida galeria de tipus isabelí, que consta de dos pisos de cinc arcs suspesos entre les columnes.

 • Mas Vilageriu i l'ermita Mas Vilageriu

  Edifici de planta quadrada amb coberta de quatre vessants aràbiga. És un gran casal als quatre vents, amb aspecte d'antiga fortalesa amb finestrals i elements d'època gòtica.

 • Mas Vilamajor

  Gran masia i antiga casa forta construïda amb bona pedra. El vessant de la teulada és a les façanes laterals. La façana llueix un ample portal adovellat i una diversitat d'elements dels segles XV i XVI aprofitats en finestrals i en els portals interiors que demostren que no és un edifici corrent de l'època que aparenta.

 • Museu del Pa

  Més informació

  Per concertar visites us podeu posar en contacte amb el Sr. Jaquim Sañé, 628831251. Visita en hores convingudes.

 • Fotografia del Jaciment del Camp de les Lloses Museu i Jaciment Iberoromà Camp de les Lloses

  Centre que acull dues col•leccions d'arqueologia: la municipal de l'antic museu de Tona i la col•lecció de les excavacions del jaciment del Camp de les Lloses.

 • Pou Roqueta Pou Roqueta

  Construcció aïllada de planta hexagonal en la qual s'ha mantingut l'antiga escala de marbre. L'antiga cúpula que el cobria ha estat substituïda per una pèrgola de fusta, coberta amb teules i sustentada per pilars també de fusta.

 • Sant Miquel de Vilageriu Sant Miquel de Vilageriu

  Església romànica d'una sola nau rectangular, acabada en absis semicircular. La façana de ponent està coronada per un petit campanar d'espadanya d'un sol ull i l'estructura és de murs de pedra amb carreus vistos sense ornamentació tret de l'absis que presenta un fris d'arcuacions llombardes. La coberta és amb volta de canó de pedra amb coberta de teules.

 • Primera Torre Llussà Torre Llussà

  Construccions de diferents cossos principals rectangulars amb torres que sobresurten d'aquests. Les cobertes són a quatre vessants de teula aràbiga envernissada. En alguns cossos de dues vessants. En els tres edificis les façanes són asimètriques a causa de la distribució dels volums. Les obertures no són gaire grans i estan en general decorades amb dintells de pedra. Hi ha una combinació de portals i finestres rectangulars amb finestres de mig punt o altres amb arc conopial. Les façanes estan arrebossades i pintades.

 • Torre Simón

  Construcció rectangular amb una torre adossada i una altra que sobresurt de la coberta, la qual és de quatre vessants de teula aràbiga envernissada de dos colors, tot i que ara pràcticament no es distingeixen. Les obertures de la façana principal estan disposades simètricament respecte a l'eix central on destaca la decoració de la porta del balcó central amb una barreja d'estils des de les columnes jòniques fins al dintell amb una insinuació gòtica tocat per un medalló abarrocat. A les cantonades es poden veure uns medallons de pedra sota de la cornisa decorada amb maó vist. A les façanes laterals hi ha una galeria de columnes de pedra i arcs.

Darrera actualització: 16.01.2013 | 09:53
Darrera actualització: 16.01.2013 | 09:53