Processos participatius

En aquest apartat podeu accedir als diferents processos participatius que s'han portat a terme a Tona.

Podeu participar i fer el seguiment de tots els processos participatius que es portin a terme en el municipi de Tona des de la plataforma de participació ciutadana DECIDIM TONA  https://decidim-tona.diba.cat )

 

CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS ACTUALS

PREMI MIL·LIARI 2021 I PREMI NOI DE TONA 2021

Del 6 de setembre de 2021 al 10 d'octubre de 2021 

Obrim el termini per a la presentació de propostes de persones candidates al Premi Mil·liari 2021 i d'entitats candidates al Premi Noi de Tona 2021. A partir de les propostes rebudes, es seguirà el procediment d'atorgament dels premis de conformitat amb l'establert en el Reglament d'honors i distincions.

El Premi Mil·liari és un reconeixement públic que premia els mereixements especials, els beneficis que una determinada conducta o manera de fer hagi representat per a Tona, els serveis extraordinaris prestats al poble de Tona o la trajectòria d'una persona o persones que es consideri que ha beneficiat el poble de Tona o algun dels seus col·lectius.

El Premi Noi de Tona és un reconeixement públic que premia la trajectòria o un fet destacable de les entitats o associacions del nostre terme municipal, per la seva participació activa en la promoció de la vida social del municipi o per la promoció de Tona més enllà dels nostres límits municipals.

Informació i participació al procés

Notícia a xarxes
 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TONA 2021

De l’1 de juliol de 2021 al 31 de desembre de 2021

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, i suposen un pas més per part de l’Ajuntament de Tona en el seu esforç per esdevenir més transparents, propers a la ciutadania i fomentar una cultura més democràtica i participativa en el poble.

Els Pressupostos Participatius de Tona 2021 permetran que els veïns i veïnes de Tona puguin decidir el destí de 50.000 € del pressupost municipal de l'any 2022, presentant propostes i posteriorment votant les propostes finalistes.

Amb aquesta tercera edició l’Ajuntament de Tona vol consolidar els pressupostos participatius, constituint-se com un procés regular i anual del municipi. Des de la Regidoria de Participació s’ha definit el projecte de “Pressupostos Participatius de Tona 2021” en base a l’experiència de l’any 2020 i implementant millores a partir de l’avaluació del procés participatiu realitzada tant per part de la Comissió de Seguiment, com dels Grups Polítics Municipals, de l’equip tècnic intern i de la ciutadania (mitjançant una enquesta d’avaluació ciutadana).

CONDICIONS DE LES PROPOSTES:

Es poden proposar projectes, inversions i accions per millorar el poble en qualsevol àmbit. Les propostes s’han de pensar procurant satisfer necessitats del poble, han de donar resposta a necessitats col·lectives i no a necessitats individuals.

Es podran presentar dues tipologies de propostes:

 • Propostes petites: amb un pressupost de fins a 10.000 €.
 • Propostes mitjanes-grans: amb un pressupost d’entre 10.001 € i 40.000 €.

Les propostes han de ser clares i concretes i han de complir els següents criteris:

 • No han de superar els 40.000 €.
 • Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
 • Han de ser d’interès general i donar resposta a una necessitat d’interès col·lectiu.
 • Han de fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
 • Han de ser viables tècnicament i econòmicament.
 • Han de respectar el marc jurídic i legal existent.
 • No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o en projecte.
 • No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de tercers; han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població, amb visió de poble i sostenibles amb el medi ambient.
 • Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

QUI POT PARTICIPAR:

En la fase de presentació de propostes qualsevol persona major de 16 anys, tant si està empadronada al municipi de Tona com si no. També hi podran participar les entitats i col·lectius del municipi.

En la fase de votació hi podran participar totes les persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades a Tona.

Només es permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat.

Es votaran per separat les dues tipologies de propostes: les propostes petites i les propostes mitjanes-grans.

Cada persona podrà votar 1 de les propostes petites (fins a 10.000 €) i 1 de les propostes mitjanes-grans (fins a 40.000 €).

CRONOGRAMA:

 • DIFUSIÓ DEL PROCÉS: Del 01/10/20 al 15/10/20
 • PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: Del 26/07/21 al 12/09/21
 • VALIDACIÓ TÈCNICA: Del 13/09/21 al 31/10/21
 • VOTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES: Del 26/11/21 al 17/12/21
 • RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ: Desembre 2021

COM PARTICIPAR:

El canal de participació serà a través de la plataforma de participació Decidim Tona https://decidim-tona.diba.cat , plataforma digital de la Diputació de Barcelona que ens garanteix disposar d’un canal obert, segur i accessible per la participació en tot el procés participatiu. Ens facilita l’accés a tota la informació del procés, garantint la transparència.

Es podrà participar:

 • Telemàticament: a través de la plataforma Decidim Tona https://decidim-tona.diba.cat
 • Presencialment des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada al 1r pis de l’Ajuntament de Tona. 
 • També s’habilitaran altres punts presencials en el municipi (s’informarà a través dels canals de comunicació municipals).

Per més informació sobre aquest procés participatiu i per poder-hi participar cal que entreu a la plataforma Decidim Tona i us registreu:  https://decidim-tona.diba.cat  Per registrar-vos només cal un correu electrònic i contrasenya.

Informació del procés i participació a la plataforma Decidim

Bases reguladores dels pressupostos participatius de Tona 2021

 

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR

Del 10 de juny de 2021 al 18 de juliol de 2021

L'Ajuntament de Tona convoca la primera edició del concurs de cartells de la Festa Major, en què es pretén premiar el talent i la creativitat dels tonencs i tonenques. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 1 de juliol.

El cartell guanyador serà decidit per votació popular a través de la plataforma de participació Decidim Tona. El període de votació popular serà del 5 a l'11 de juliol.

Prèviament a la votació, els cartells presentats seran validats per un jurat tècnic format per 2 persones professionals de l’àmbit del disseny gràfic i les arts plàstiques i el tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Tona, d’acord amb els criteris següents: originalitat, nivell tècnic i presència d’elements identificatius de la Festa Major. 

Notícia a xarxes

Informació i participació al procés

S'han presentat un total de 22 propostes de cartells. 

Resultats votacions i cartell guanyadorREFORMA DE LA PLAÇA MAJOR

Del 17 de maig de 2021 al 31 d'octubre de 2021

Aquest procés participatiu permet a la ciutadania i a les entitats participar en el disseny de la plaça Major, presentant propostes de com ens imaginem la plaça i què hi trobem a faltar. 

Prèviament a la redacció del projecte urbanístic per la reforma de la plaça Major, amb la voluntat d'impulsar la participació ciutadana en els assumptes d'interès municipal, iniciem un procés participatiu que permetrà als veïns i veïnes de Tona aportar idees i propostes per a la reforma d'aquesta plaça. 

Aquest procés participatiu tindrà dues fases. Una primera fase de caràcter consultiu, que consistirà en una pluja d'idees per tal de recollir les propostes al voltant de com ens imaginem la plça i què hi trobem a faltar. I una segona fase de caràcter vinculant, en què els serveis tècnics municipals elaboraran propostes de projecte per a la reforma de la plaça Major, basades en les idees aportades, així com també en els criteris urbanístics i d’usos establerts. Aquests projectes es sotmetran a votació ciutadana per tal de decidir quin serà el que finalment s'executarà.

Caldrà tenir en compte que les propostes tècniques estan limitades per les condicions establertes en la normativa urbanística vigent i pels usos actuals. Així doncs, cal:

 • Complir amb la normativa urbanística municipal vigent (POUM).
 • Tenir un encaix coherent i harmònic amb l’entorn urbà.
 • Complir amb criteris de sostenibilitat.
 • Complir amb la normativa d’accessibilitat.
 • Ser econòmicament i tècnicament viable.
 • Fomentar la cohesió social.
 • Complir amb els usos establerts.

Notícia a xarxes

Informació i participació al procés

En la primera fase de pluja d'idees s'han presentat un total de 47 propostes, les quals es tindran en compte per l'elaboració dels projectes tècnics.


PARTICIPA EN LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR ESTIU'21

Del 3 de maig de 2021 al 17 de maig de 2021

Es tracta d'una pluja d'idees per tal que la ciutadania i les entitats puguin aportar propostes d'activitats per incloure en la programació de la Festa Major d'Estiu'21.

- Quins actes proposes per la Festa Major d'Estiu 2021?

- Quina tipologia d'actuacions t'agradarien?

- Quins grups o companyies proposes?

Des de la Comissió de Festes s'ha acordat que la ciutadania i entitats puguin participar en la definició de la programació, aportant propostes d'activitats que considerin interessants per a la Festa Major d'aquest any. Entre les propostes que es presentin, la Comissió de Festes serà qui prendrà la decisió final de quines s'inclouran en la programació de la Festa Major. Es tindrà en compte:

 • El contingut cultural i la qualitat.
 • La paritat.
 • Que siguin propostes des de la proximitat geogràfica.
 • Que hi hagi activitats per a tots els públics.
 • Que siguin viables econòmicament.

Informació i participació al procés

Hem rebut un total de 19 propostes d'activitats, les quals seran valorades per la Comissió de Festes.

Propostes presentades


REGIDORIA OBERTA: LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2021

T'agradaria formar part d'una comissió de festes que gestionés la festa major d'estiu?

Des dels Equips de Regidoria de Cultura i de Participació volem impulsar la creació d’una Comissió de Festes, oberta a totes les persones i entitats del municipi, per a la gestió de la Festa Major d’Estiu.

Vine!,proposa!, participa!

Dissabte 13 de març de 2021 a les 11.00 h reunió de debat i valoració a través de   https://meet.jit.si/FestaMajorTona2021

 Notícia a xarxes

Les reunions han continuat els dies 10/04/21 i 24/04/21, en les quals s'ha format la Comissió de Festes, que serà l'encarregada d'organitzar, coordinar i gestionar  la Festa Major d'Estiu. Aquesta Comissió  es seguirà reunint fins a la celebració de la Festa Major.REESCRIVIM LA HISTÒRIA

Del 3 de març de 2021 al 8 de juny de 2021

Les regidories de Patrimoni, Feminismes i LGTBI i l'associació feminista Donaveu engeguen aquest procés participatiu a Decidim Tona per proposar espais, col·lectius i àmbits femenins, i dones que mereixen ser recordades, perquè el relat de la història de Tona sigui més igualitari i inclusiu. Participa!

Participa per proposar espais, col·lectius i àmbits femenins, i dones que mereixen ser recordades, perquè el relat de la història de Tona sigui més igualitari i inclusiu.

Notícia a xarxes

Cartell informatiu activitats 

Agenda actualitat

Informació consulta plataforma Decidim Tona

 

ENQUESTA AVALUACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

Del 13/04/2021 al 30/04/2021

Una vegada finalitzats els Pressupostos Participatius Tona 2020 cal realitzar una avaluació del funcionament de tot el procés participatiu. Per aquest motiu hem obert una enquesta d'avaluació ciutadana, a través d'un formulari de participació mitjançant la plataforma Decidim, per tal que la ciutadania pugui valorar diferents aspectes dels Pressupostos Participatius de Tona 2020. També s'hi podrà participar de forma presencial des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

L'opinió de la ciutadania del municipi és molt important per a l'avaluació del procés, perquè són les persones a qui va destinada aquesta actuació. I, per tant, a través de la seva experiència i valoració podrem conèixer què és el que ha funcionat bé i el que no; i a partir d'aquí millorar les properes edicions. 

Formulari de participació a Decidim

Durant el període que ha estat oberta l'enquesta hem rebut un total de 45 respostes. Els resultats de l'enquesta estan inclosos en el document de la Memòria d'avaluació de tot el procés participatiu. 

Memòria avaluació Pressupostos Participatius de Tona 2020

 

HISTÒRIC DE PROCESSOS PARTICIPATIUS

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TONA 2020 

De l'1 d'octubre de 2020 al 31 de gener de 2021

Des de la Regidoria de Participació s’han definit els Pressupostos Participatius de Tona 2020 amb la finalitat que la ciutadania de Tona pugui decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, al mateix temps que ens permet fomentar la participació ciutadana, conèixer les necessitats de la població, apropar el pressupost i la gestió municipal a la ciutadania, facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques municipals, i afavorir la deliberació col·lectiva per prioritzar-les.

Els Pressupostos Participatius de Tona 2020 permetran que els veïns i veïnes de Tona puguin decidir el destí de 50.000 € del pressupost municipal de l'any 2021, presentant propostes i posteriorment votant la/les propostes finalistes.

L'Ajuntament de Tona aposta per la participació ciutadana i la transparència com a eines per apropar l'administració als veïns i veïnes de Tona, implicar a la ciutadania en la presa de decisions i millorar els canals de comunicació entre el consistori i la ciutadania.

Per aquest motiu hem incorporat la plataforma de participació ciutadana Decidim Tona , plataforma digital de la Diputació de Barcelona, que ens permetrà tant la presentació de propostes com la seva votació segura, i facilita l'accés de la ciutadania a tota la informació del procés en qualsevol de les seves fases.

QUI POT PARTICIPAR:

En la fase de presentació de propostes qualsevol persona major de 16 anys, tant si està empadronada al municipi de Tona com si no. També hi podran participar les entitats i col·lectius del municipi. No podran presentar propostes els partits polítics, coalicions electorals, membres de la comissió, ni els regidors/es.

En la fase de votació hi podran participar totes les persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades a Tona. Només es permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat.

CRONOGRAMA:

 • DIFUSIÓ DEL PROCÉS: Del 01/10/20 al 15/10/20
 • PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: Del 16/10/20 al 09/11/20
 • VALIDACIÓ TÈCNICA: Del 10/11/20 al 23/12/20
 • PUBLICACIÓ I VOTACIÓ PROPOSTES FINALISTES: Del 11/01/21 al 25/01/21
 • RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ: Finals de gener 2021

COM PARTICIPAR:

Per més informació sobre aquest procés participatiu i per poder-hi participar cal que entreu a la plataforma Decidim i us registreu:  https://decidim-tona.diba.cat  Per registrar-vos només cal un correu electrònic i contrasenya.
 

Informació del procés a través de la plataforma Decidim Tona

Bases reguladores dels pressupostos participatius de Tona 2020

Díptic informatiu

Resultats votacions pressupostos participatius o accedint a la plataforma DECIDIM

Notícia resultats votacions

 

TENS PROPOSTES DE CANDIDATES ALS PREMIS MIL·LIARI I NOI DE TONA?

PREMI MIL·LIARI 2020:

Obrim el termini per a la presentació de propostes de candidates i candidats a l'atorgament del Premi Mil·liari 2020.
El Premi Mil·liari és un reconeixement públic que premia els mereixements especials, els beneficis que una determinada conducta o manera de fer hagi representat per a Tona, els serveis extraordinaris prestats al poble de Tona o la trajectòria d'una persona o persones que es consideri que ha beneficiat el poble de Tona o algun dels seus col·lectius.
El Premi Noi de Tona és un reconeixement públic que premia la trajectòria o un fet destacable de les entitats o associacions del nostre terme municipal, per la seva participació activa en la promoció de la vida social del municipi o per la promoció de Tona més enllà dels nostres límits municipals.
Podeu presentar propostes a títol individual o en nom d'una entitat. Si tres entitats o 50 persones fan una proposta conjunta, la proposta passarà directament a la mesa de valoració. (Del 9 d'octubre de 2020 al 25 d'octubre de 2020)

Notícia a xarxes socials

Informació consulta plataforma Decidim Tona

Informe resultats consulta Premi Mil·liari 2020


PREMI NOI DE TONA 2020:

Obrim el termini per a la presentació de propostes d'entitats candidates a l'atorgament del Premi Noi de Tona 2020.
El Premi Noi de Tona és un reconeixement públic que premia la trajectòria o un fet destacable de les entitats o associacions del nostre terme municipal, per la seva participació activa en la promoció de la vida social del municipi o per la promoció de Tona més enllà dels nostres límits municipals.
Podeu presentar propostes a títol individual o en nom d'una entitat. Si tres entitats o 50 persones fan una proposta conjunta, la proposta passarà directament a la mesa de valoració. (Del 9 d'octubre de 2020 al 25 d'octubre de 2020)

Notícia a xarxes socials

Informació consulta plataforma Decidim Tona

Informe resultats consulta Premi Noi de Tona 2020

 

OPINA SOBRE ELS CRITERIS D'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS DE TONA

En l'actualitat s'ha vist la necessitat de modificar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme amb la finalitat d'actualitzar, normalitzar i millorar els criteris objectius d'atorgament i amb l'objectiu final de beneficiar a més entitats i de maenra més eficient, atenent a criteris basats també en la percepció i/o necessitats de les enttiats. Amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i implicar a la ciutadania en la gestió municipal, el procediment de modificació d'aquestes bases reguladores inclou un procés de participació de tots els ciutadans i ciutadanes, per tal que puguin donar la seva opinió i aportar propostes de criteris de valoració per a l'atorgament d'aquestes subvencions que siguin més adequats a les necessitats de les entitats i del municipi. (Del 4 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2019)

Informació del procés

Bases reguladores del procés

Informe de resultats del procés
 

CONSULTA SOBRE ELS HORARIS DE LA BIBLIOTECA

Volem conèixer l'opinió de la ciutadania de Tona sobre els horaris de la Biblioteca per tal d'oferir un horari més adequat possible a les seves necessitats. (Del 3 de desembre de 2019 al 16 de desembre de 2019)

Informació sobre la consulta

Resultats consulta


CONSULTA SOBRE QUINS TIPUS DE MÚSICA AGRADEN MÉS

Des de l'Equip de Regidoria d'Educació i Cultura es volen conèixer les opinions i preferències musicals per tenir-los en compte en la programació anual a Tona. (23 d'octubre de 2019)

Informació sobre la consulta
 

CONSULTA SOBRE PROPOSTES DE CANDIDATES O CANDIDATS AL PREMI MIL·LIARI

Des de l'Equip de Regidoria de Cultura i Educació s'obre aquesta consulta a la ciutadania de Tona per tal que aportin propostes de candidates o candidats al Premi Mil·liari d'enguany, premi que reconeix la trajectòria o la importància dels serveis d'una persona concreta en benefici de Tona o d'algun dels seus col·lectius. (Del 17 de setembre de 2019 al 26 de setembre de 2019)

Informació sobre la consulta

Resultats consulta
 

1ª EDICIÓ CONCURS TALENT TONENC 2019

L'Àrea de Joventut i la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme volen potenciar la participació dels joves del municipi, així com potenciar el talent del municipi, convocant el 1er Concurs de Talents sota el lema"Talent Tonenc". Una forma de demostrar el talent del municipi, d'una manera lúdica i festiva i alhora, dinamitzar el poble i donar a conèixer el talent del poble en l'inici de la setmana de la Festa de la Família. En una de les fases del concurs s'inclou un procés de participació ciutadana, mitjançant el qual es farà una votació popular per seleccionar a un//a dels/les finalistes que passarà a la gran final. (Del 18 de març de 2019 al 3 de maig de 2019)

Informació del procés

Bases reguladores del procés

Informe i Resultats procés participatiu
 

PLA ESTRATÈGIC TONA 2030

El projecte Tona 2030 s'inicia amb l'objectiu de consensuar el model de poble que volem i un full de ruta per als propers anys fruit del debat i la participació de moltes persones. És per això que s'ha convidat a participar en aquest procés de planificació estratègica a més de 200 persones, veïns i veïnes de Tona i representants de la societat civil, que són una mostra heterogènia de persones, de diferents edats, ideologies i àmbits professionals. La iniciativa Tona 2030 s'estructura a partir de la creació de 4 comissions de debat on participaran els convidats en funció de la seva expertesa i coneixement: economia, territori, talent i bon govern, persona i societat. (Del 20 de novembre de 2018 al 30 d'abril de 2019)

Diagnosi Tona 2030

Calendari

Acta Comissió Economia

Acta Comissió Territori

Acta Comissió Talent i bon govern

Acta Comissió Persona i societat_entitats, cultura, esports

Acta Comissió Persona i societat_salut, gent gran, joventut

Acta Comissió Persona i societat_joves

Resultats priorització propostes comissions

PROVA PILOT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 

L’Ajuntament de Tona pretén impulsar i afavorir la participació ciutadana i la transparència en els assumptes de competència municipal. En aquest sentit, s'inicia un procés d’implementació dels pressupostos participatius amb l’objectiu de facilitar l’apoderament de la ciutadania. S’exposaran els 4 projectes que proposa el consistori perquè la ciutadania decideixi quin o quins cal executar amb la partida de 50.000 € del pressupost de 2019. (del 26 octubre al 2 de desembre de 2018).

Proposta 1 - Videovigilància

Proposta 2 - Pipi can

Proposta 3 - Enllumenat de Nadal

Proposta 4 - Arbrat

Informació sobre el procés

Bases reguladores del procés

Resultats prova pilot

 

PROCÉS PARTICIPATIU FESTA MAJOR 2018

Des de la Regidoria de Joventut de Tona s’inicia de nou un procés participatiu per programar la Festa Major d’aquest pròxim estiu.

Més informació sobre el procés participatiu

Darrera actualització: 16.09.2021 | 14:46