IIa EDICIÓ DEL CONCURS DE CARTELLS FESTA MAJOR TONA 2022

Dimarts, 17 de de maig de 2022 a les 00:00

En la II Edició del Concurs de Cartells de Festa Major, promogut per l’Àrea Comunicació, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Tona, es pretén premiar el talent i la creativitat dels tonencs i tonenques.

Premis a atorgar, quantia total màxima i consignació pressupostària

Es concediran els següents premis:

  • Categoria A: 1er premi Cartell de Festa Major d’Estiu 2022
  • Categoria B: 1er premi Cartell de Festa Major d’Estiu Jove 2022

La quantia de cada un dels premis és de 300 euros i podran concursar-hi les persones residents a Tona majors de 16 anys i empadronades al municipi. No obstant, a la categoria B, tan sols s'hi podran presentar persones majors de 16 anys i menors de 30.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel representant legal. Trobareu el model normalitzat de la sol·licitud a la pàgina web de l'Ajuntament de Tona: www.tona.cat i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona.

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament, mitjançant la seu electrònica: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/certlogin?method=enter o presencialment en horari d'oficina (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores) al c/ de la Font, 10, 1a planta - 08551 Tona -Tel. 93 887 02 01.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 15 de juny a les 2 del migdia.

Informació addicional:

- El cartell que es presenti ha d’incloure el text següent:

Categoria A: FESTA MAJOR D’ESTIU TONA 2022. Del 5 al 9 d’agost.

Categoria B: FESTA MAJOR JOVE DE TONA 2022. 5 i 6 d’agost.

- Cada participant podrà presentar com a màxim 2 obres, una per categoria. En la categoria B, només podran presentar proposta les persones majors de 16 anys i menors de 30 anys.

- Els treballs poden ser realitzats en qualsevol tècnica. L’original s’entregarà en format pdf a mida A3 (297 x 420 mm) i 300 ppp en mode CMYK.

Resultats del concurs

Un jurat format per 3 persones professionals de l’àmbit del disseny gràfic i el tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Tona escolliran entre 2 i 5 propostes finalistes per cadascuna de les categories del concurs que es sotmetran a votació popular.

El període de votació serà del dia 20 de juny a l’1 de juliol.

Els criteris que tindrà en compte el jurat per escollir les propostes que passaran a la votació final seran les següents: originalitat, nivell tècnic i presència d’elements identificatius de la Festa Major.

Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2022

 

 

Darrera actualització: 19.05.2022 | 10:37