PARTICIPA EN LA REFORMA DE LA PLAÇA MAJOR

Dimarts, 18 de de maig de 2021 a les 00:00

Des de les diverses àrees de l’Ajuntament de Tona es vol portar a terme l’actuació de reforma de la plaça Major i per això s'ha definit un procés participatiu.

Aquestes obres estan vinculades al conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament i la mercantil GESDIP, a propòsit de la construcció del supermercat Bon Preu.

Prèviament a la redacció del projecte urbanístic, amb la voluntat d’impulsar la participació ciutadana en els assumptes d’interès municipal, s’inicia un procés participatiu que permetrà als veïns
i veïnes de Tona aportar idees i propostes per a la reforma de la plaça Major.

Aquest procés participatiu tindrà dues fases. Una primera fase de caràcter consultiu, que consistirà en una pluja d’idees per tal de recollir propostes al voltant de com ens imaginem la plaça
i què hi trobem a faltar.

I una segona fase de caràcter vinculant, en què els serveis tècnics municipals elaboraran propostes de projecte per a la reforma de la plaça Major, basades en les idees aportades, així com també en els criteris
urbanístics i d’usos establerts.

Aquests projectes es sotmetran a votació ciutadana, per tal de decidir quin serà el que finalment s’executarà.

Cal tenir en compte que les propostes tècniques estaran limitades per les condicions establertes en la normativa urbanística vigent i pels usos actuals. Així doncs, cal:
· Complir amb la normativa urbanística municipal vigent (POUM).
· Tenir un encaix coherent i harmònic amb l’entorn urbà.
· Complir amb criteris de sostenibilitat.
· Complir amb la normativa d’accessibilitat.
· Ser econòmicament i tècnicament viable.
· Fomentar la cohesió social.
· Complir amb els usos establerts.

Podeu trobar més informació a: decidim-tona.diba.cat

QUI HI POT PARTICIPAR
En la fase de presentació de propostes hi podrà participar qualsevol persona o entitat del municipi.

COM S’HI POT PARTICIPAR
La presentació de propostes es realitzarà a través d’un formulari de participació que trobareu a la plataforma de participació Decidim https://decidim-tona.diba.cat
També es podrà participar presencialment des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada al 1r pis de l’Ajuntament de Tona.

CALENDARI
24 de maig - 14 de juny: Presentació de propostes
15 de juny - 30 de setembre: Elaboració dels projectes tècnics
Tardor 2021: Publicació i votació dels projectes
Tardor: 2021: Retorn dels resultats

Imaginem la plaça entre totes i tots!

Darrera actualització: 18.05.2021 | 11:06