PLE ORDINARI DEL MES DE NOVEMBRE

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 08:00

Joan Rovira i Boix és nomenat premi Mil·liari 2022.

Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
Segons l’última actualització, des del passat ple del mes d’octubre hi ha hagut 5 nous assassinats des del darrer ple.

Amb motiu del 25N es llegeixen els noms de totes les dones assassinades des del passat 1 de gener.

Reiterem el nostre compromís per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar pel  seu record.

Aprovació de l'adhesió a la declaració institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones
L’Ajuntament de Tona s’adhereix a la declaració institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

La declaració, llegida conjuntament per tots els grups polítics amb representació al consistori, contempla el compromís de l’Ajuntament de Tona a garantir els drets de les víctimes de violència masclista: dret a la seguretat, dret a la integritat física i psicològica, dret a la salut, dret a l’educació, i el dret a la participació social i política.

En definitiva, ens comprometem amb la llibertat de les dones per fer una societat més lliure.

Aprovada per unanimitat.

Atorgament del Premi Mil·liari 2022
El ple acorda atorgar el premi Mil·liari 2022 al Sr. Joan Rovira i Boix.

Aprovada amb els vots a favor d’Aixequem Tona, ERC Tona i PSC Tona. Junts per Tona hi vota en contra.

Aprovació de la modificació de crèdit 15/2022
Aquesta modificació de crèdits permetrà:

  • Fer front a les despeses de personal fruït de l’increment salarial de l’1’5% amb efectes de gener 2022
  • Fer front a l’execució d’obres diverses a l’edifici de can Licus
  • Fer front als increments del preu del gas i l’electricitat
  • Millores de l’enllumenat nadalenc
  • Millora de terrenys d’aparcament
  • Millora de la xarxa d'abastament d'aigua

L’import total de la mateixa ascendeix a 358.000 euros: 316.000 euros provinents de romanent i la resta de la rebaixa de diverses partides del pressupost 2022.

Aprovada per unanimitat.

Aprovació de l’increment salarial de l’1,5% addicional, amb efectes de gener de 2022, i endarreriments de les retribucions fixes i complementàries del personal de l'Ajuntament de Tona (RD Llei 18/2022)

Aprovat per unanimitat

Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tona per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del Camí de Tona a Muntanyola, i l'assumpció de la seva conservació i manteniment de la Diputació de Barcelona

Aprovat per unanimitat

Darrera actualització: 24.11.2022 | 21:08