PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ

Divendres, 1 de d’abril de 2022 a les 00:00

Aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi que té per objecte establir les estratègies de mobilitat sostenible. La vigència d’aquest pla és fins al 2026 i reflexiona sobre els diferents modes de transport, tot tenint en compte els diferents usos que han de tenir els carrers (mobilitat, joc, trobada, passeig, etc.), per tal de dissenyar unes actuacions que potenciïn els modes més sostenibles i la vitalitat dels nostres carrers.

Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista.

Des de principis d’any i fins el 21 de març s’han registrat 20 feminicidis i altres assassinats de dones. 4 a Catalunya i 16 a la resta de l’Estat Espanyol.
Reiterem el nostre compromís per eradicar qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar pel  seu record.

Atorgament Premi Noi de Tona 2022 a la Germandat de Sant Andreu, l’entitat més antiga de Tona.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tona, per a la gestió de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, regular l'ús dels espais, i potenciar diferents famílies professionals que s'hi imparteixen.

En base a aquest conveni l'Ajuntament de Tona cedeix l'edifici municipal mentre que el Departament d'Educació n'assumeix el manteniment mentre hi portin a terme l'activitat docent corresponent.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovar la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat de gènere d'Osona.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovar la pròrroga del Pla comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Tona redactat per l'oficina tècnica GEA21.

Aquest pla té per objecte establir les estratègies de mobilitat sostenible i segura al municipi de Tona, adequant-se als criteris i les orientacions establertes per la Llei 9/2003 de la mobilitat, les Directrius Nacionals de Mobilitat i el Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025.

Atès que la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat estableix que els Plans de Mobilitat Urbana han de tenir un horitzó temporal de 6 anys, el període de vigència d’aquest pla és del 2021 al 2026.

En definitiva, el PMUS és el document que reflexiona conjuntament sobre els diferents modes de transport, tot tenint en compte els diferents usos que han de tenir els carrers (mobilitat, joc, trobada, passeig, etc.), per tal de dissenyar unes actuacions que potenciïn els modes més sostenibles i la vitalitat dels nostres carrers.

Acord adoptat amb els vost a favor d'ERC Tona i Aixequem i les abstencions de Junts per Tona i PSC Tona.

Aprovar inicialment el Pla Director sota el nom de Centre de Referència d'Educació i Sensibilització Ambiental (CRESU); que s'ubicarà a l'emblemàtic edifici històric del Balneari Ullastres.

Aquest Pla Director del projecte educatiu del Centre de Referència d’Educació i Sensibilització Ambiental al balneari Ullastres de Tona (en endavant CRESU) és un projecte molt ambiciós que neix amb dos objectius molt clars:

1- Salvar l’emblemàtic edifici del Balneari Ullastres.

2- Dotar l’edifici de contingut i no de qualsevol contingut: el centre vol ser un element imprescindible per afrontar els principals reptes de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, alineant-nos amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) propugnats per les Nacions Unides i vehicular-los a través dels eixos de l’energia, els residus i el patrimoni social i natural de Tona i la seva àrea d’influència.

Tona es vol transformar de mica en mica en un municipi més sostenible i té la voluntat d’esdevenir un referent comarcal i nacional en l’àmbit de l’educació i la sensibilització ambiental.

El principals destinataris del CRESU són les veïnes i els veïns de Tona, però amb la vocació de ser un centre de referència comarcal, perquè a Osona (i a les comarques veïnes de la Catalunya Central) no hi ha un equipament amb aquestes característiques que, de manera transversal, faciliti el coneixement d’un nou model de vida més sostenible.

Educació formal: àmbit de l’educació formal. Centres docents de Tona i de la comarca.

Educació no formal: associacions, entitats i públic general.

Entitats professionals: diferents sectors laborals, professionals i empresarials.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies a Europa pel clima i l'energia.

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia compromet als municipis adherits a assolir, com a mínim, els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables per l’any 2030, avançar cap a una neutralitat climàtica l’any 2050, així com promoure una transició justa. (reduir dràsticament les emissions de CO2 a l’atmosfera)

L'Ajuntament de Tona actualment està redactant el Pla de transició energètica a través de la Diputació de Barcelona. El Pla de Transició Energètica conjuntament amb el Pla d’adaptació conformen el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que dona resposta a aquest compromís.

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovació projecte executiu xarxa de calor amb biomassa a l'Ajuntament de Tona, zona esportiva.

Aquest projecte preveu la instal·lació d’una xarxa de calor de biomassa (estella forestal) a la zona de Tona. La xarxa de calor preveu subministrar aigua calenta per a calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) als edificis del pavelló i del camp de futbol. Aquesta instal·lació d’energia renovable permetrà:

- Fomentar l’ús de la biomassa en equipaments municipals per tal de que sigui possible tancar el cicle natural de producció (treballs forestals de prevenció d’incendis) i consum de combustible a escala local.

- Reduir les emissions de 100Tn de CO2 a l’any (gasos d’efecte hivernacle)

- Reduir la despesa energètica i, sobretot, la dependència energètica de l’exterior (combustibles fòssils no autòctons i contaminants)

Acord adoptat per unanimitat.

Aprovació del projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al pavelló municipal d’esports.

Projecte fotovoltaic d’autoconsum compartit de 100kW situat a la coberta del Pavelló Municipal i que permetrà subministrar energia renovable (electricitat) a 5 equipaments municipals situats a menys de 500 metres (normativa vigent):

1- Pavellons Municipals

2- Piscina Municipal

3- Vestidors Camp de Futbol

4- Cargoles

5- Espai Muriel Casals

Aquest projecte permetrà reduir significativament les emissions de CO2 a l’atmosfera i, sobretot, fer avançar Tona cap a la Transició Energètica, dotant els edificis públics d’energia assequible, segura, sostenible i moderna.

Acord adoptat per unanimitat.

Darrera actualització: 01.04.2022 | 10:54