PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY

Dimarts, 5 de juliol de 2022 a les 00:00

Donades les darreres incorporacions, es va acordar la modificació de l’Equip d’Alcaldia, i els representants de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Especial de Comptes.

Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
Segons l’última actualització del passat 30 de juny de 2022,  hi hagut 11 nous assassinats.
Des de principis d’any i fins el 23 de maig s’han registrat 41 feminicidis i altres assassinats de dones. 9 a Catalunya i 32 a la resta de l’Estat Espanyol.

Reiterem el nostre compromís per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar pel  seu record.

Aprovació Compte General de l'exercici 202
Aprovat amb els vots d’Aixequem Tona, ERC Tona i PSC Tona, i els vots en contra de Junts per Tona

Aprovació de la modificació de la Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics a Tona
Per evitar duplicitats amb la Ordenança reguladora de la recollida de residus municipals, es modifica l’article 18 de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics establint les següents infraccions greus:
a) Passejar – fora del propi domicili – gossos considerats perillosos sense ser conduïts amb la cadena o corretja, el corresponent collar amb el xip identificatiu i el morrió.
b) No realitzar els tractaments obligatoris.
c) La presència de gossos en llocs no autoritzats.

Aprovat per unanimitat

Aprovació del llibret informatiu de l'escola bressol municipal de Tona, curs 2022-2023

Aprovat per unanimitat

Aprovació de la modificació de crèdit 06/2022
Mitjançant aquesta modificació de crèdit per un import de 57.000 euros, finançat mitjançant romanent de tresoreria i baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost, es portaran a terme diversos projectes entres els quals destaquen:
- la construcció d’una nova piscina petita en substitució de l’actual
- compra de jocs infantils per a parcs del municipi
- reparació de l’ascensor del Centre de Dia de Can Codina

Aprovat amb els vots d’Aixequem Tona, ERC Tona i PSC Tona, i els vots en contra de Junts per Tona

Adhesió a la declaració institucional del 28 de juny, dia internacional de l’orgull o per a l’alliberament LGBTI+

Moció per una plana viva! Pel compliment de la llei dels espais agraris. Cap a un planejament urbanístic sostenible

Aprovació del manifest del dia mundial de les persones refugiades

Acabat l’ordre del dia, en el torn de precs i preguntes del públic assistent es van tractar les següents qüestions:

  • Felicitació per l’obtenció de la subvenció del programa de la Diputació de Barcelona, Renovables 2030, que permetrà substituir gairebé la totalitat de llumeneres del poble per tecnologia LED, i ubicar plaques solars a la teulada del pavelló municipal d’esports i subministrar energia a diversos equipaments públics.
  • Prec.- Evitar les converses paral·leles mentre algun regidor/a està exposant algun tema ja que dificulta el seguiment del ple, especialment per aquelles persones que ho segueixen des de casa.
  • Aclariments respecte la rescissió del contracte d’enllumenat amb Grup Soler.
    Josep Valldeoriola, regidor de l’Àrea d’Ecologia i Territori va exposar els motius pels quals es va rescindir aquest contracte, en concret, per l’incompliment d’un seguit de compromisos adquirits per la prestatària que que no s’estaven portant a terme segons el contracte. Aquest incompliment, va permetre a l’Ajuntament de Tona rescindir el contracte d’acord amb la clàusules del mateix, i contractar el servei d’enllumenat públic a través de l’acord marc de l’Associació de Municipis i Comarques, amb unes condicions molt més favorables per al municipi.
  • Aclariment al respecte dels acords adoptats per l’Ajuntament de Tona i les treballadores de l’Escola Bressol de Tona. Amadeu Lleopart va exposar que qualsevol aspecte de la gestió dels servei d’escola bressol que afecta als drets i deures de les treballadores, és acordat en el marc de la mesa de negociació amb el
    Comitè de Treballadors i Treballadores.

 

Darrera actualització: 20.07.2022 | 13:32