ALERTA PER SEQUERA AL MUNICIPI

Dijous, 28 de de juliol de 2022 a les 10:00

A cconseqüència de la sequera pluviomètrica severa i les altes calors, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar mesures de gestió i limitació de consum d'aigua, en la línia del que indica la Resolució ACC/2374/2022, de 23 de juliol, de l'Agència Catalana de l'Aigua

Benvolguts veïns i veïnes,

A conseqüència de la sequera pluviomètrica severa i les altes calors, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar mesures de gestió i limitació de consum d'aigua, en la línia del que indica la Resolució ACC/2374/2022, de 23 de juliol, de l'Agència Catalana de l'Aigua:

- El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer se només en l'horari de 20 h a 8 h.

- El reg dels jardins particulars es realitzarà, com a màxim, dos dies a la setmana.

- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua, llevat d'algun cas autoritzat expressament. L'ús d'aigua en granges procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals. La utilització d'aigua per omplir piscines queda limitada al reomplert parcial de les que disposen d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres, i per garantir la qualitat sanitària.

- El volum d'aigua que es lliura a la població no pot superar els 250 litres per habitant i dia.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Amadeu Lleopart i Costa, alcalde de Tona

Tona, 27 de juliol de 2022

Darrera actualització: 28.07.2022 | 10:33