"CONTROLES?" Exposició sobre els riscos de les drogues

Dijous, 17 d'octubre de 2013 a les 11:50

La primera quinzena d'octubre ha estat instal·lada a la Sala d'exposicions de la Biblioteca Caterina Figueras de Tona l'exposició "Controles?" per iniciativa de la Mancomunitat La Plana i l'Ajuntament de Tona.

"Controles?" és una exposició itinerant i interactiva sobre els riscos de les drogues i com prevenir-ne el consum que s'adreça principalment a tres col·lectius: adolescents entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys i també pares i mares, professionals i adults.

L'exposició "Controles?" és un recurs de la Diputació de Barcelona que té per objectiu propor-cionar informació sobre drogues i treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum; promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats per a la vida i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares i mares per prevenir el consum de drogues dels fills i les filles. També compta amb un portal web que acompanya l'exposició.

S'han realitzats visites guiades a diversos col·lectius d'estudiants, de professors, de pares i mares, de professionals de l'àmbit de l'oci i d'agents de seguretat. Els centres escolars també han tingut l'oportunitat de realitzar un taller per aprofundir més en els continguts de l'exposició.

Del 2 al 14 d'octubre unes 450 persones han fet la visita i han pogut beneficiar-se d'una exposició que fomenta i reforça les habilitats socials i la presa de decisions en la prevenció del consum de drogues.

L'acte de presentació de l'exposició, que es va realitzar el passat 1 d'octubre, va comptar amb la presencia del Sr. Josep Oliva, diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, dels Srs. Lluís Verdaguer i Ferran Teixidó, president i vicepresident i responsable de l'Àrea social de la Mancomunitat La Plana, com també del Sr. Josep Salom i la Sra. Ma Rosa Planesas, alcalde i regidora Benestar Social de Tona respectivament.

Àrea de Serveis socials i ciutadania
Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 24.10.2013 | 12:50

Imatges