CORONAVIRUS. RESTRICCIONS A LA MOBILITAT

Diumenge, 15 de de març de 2020 a les 00:00

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, les ciutadanes i ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible.

A aquests efectes, es consideraran imprescindibles les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, o bé gent gran, dependents, persones amb discapacitat o espe-cialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres.
g) Causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Així mateix es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per anar a estacions de servei i tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Darrera actualització: 15.03.2020 | 16:49