CREACIÓ D’UNA COMUNITAT ENERGÈTICA A TONA

Dimarts, 25 de de gener de 2022 a les 00:00

El proper 9 de febrer a les 19:00h tindrà lloc a l’Espai Muriel Casals la primera trobada de persones interessades en la creació de la futura comunitat energètica que ha de servir per impulsar una transició energètica compartida i democràtica a Tona.

Què són les comunitats energètiques?
És una associació, cooperativa, o qualsevol altra entitat jurídica que estigui controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens locals) sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic (producció, distribució, agregació, etc.). L’objectiu principal sempre és el benefici local. Es tracta doncs d'un mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors locals participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic.

Com es vol fer a Tona?
L’objectiu és la creació d’una comunitat a través d’una Cooperativa de consum sense ànim de lucre formada per veïnes i veïns del nostre municipi. Un cop creada aquesta cooperativa, els primers passos seran la cessió directa de teulades i espais municipals per part de l’Ajuntament a la cooperativa. A partir d’aquí, la pròpia cooperativa implantarà energies renovables (autoconsum fotovoltaic) i l’energia produïda serà compartida amb els socis de la cooperativa que visquin a menys de 500 metres, obtenint així energia renovable i local, i reduint costos econòmics i ambientals al nostre municipi.

Pròxims passos
Els propers passos seran la trobada de futurs sòcies i socis, el proper 9 de febrer a l’Espai Muriel Casals per parlar de les comunitats energètiques en forma de cooperativa i es podrà debatre i aclarir dubtes sobre els objectius, funcions, finançament i començar a treballar els estatuts de la cooperativa partint d’un document base que s’ha elaborat a través de l’Agència Local de l’Energia. Posteriorment si hi ha interès i la comunitat tira endavant es realitzarà la inscripció de la Cooperativa al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya i s’obrirà un número de compte de la Cooperativa. Caldrà 10 sòcies/socis voluntaris per fer les aportacions inicials i un cop es disposi del capital social necessari, caldrà anar al notari per formalitzar la creació de la cooperativa amb aquests primers 10 sòcies/socis. (Cal recordar que per la creació d’una Cooperativa es necessita, com a mínim, 10 persones i un capital social de 3.000€).

Què pots suposar per una veïna o veí de Tona formar part de la Cooperativa?
En la redacció dels estatuts caldrà fixar la quota d’entrada/capital social que s’ha d’aportar per formar part de la Cooperativa però aquest no ha de ser un limitant (en les cooperatives similars que s’estan creant es treballa amb quotes entre 50 i 100€). Aquesta quota només cal aportar-la una vegada i es retorna en cas de deixar la cooperativa. Els socis de la cooperativa tindrem el dret a participar en les decisions que es prenguin i sobretot, quan s’impulsin instal·lacions d’energies renovables, si ens trobem a menys de 500 metres d’aquestes, ens en podrem beneficiar. Això vol dir que amb les instal·lacions que es tirin endavant, es definiran un o varis perfils de consumidors a compartir l’energia i, en funció de l’estalvi que ens pugui generar aquesta instal·lació, caldrà pagar una quota d’amortització de la instal·lació. A més a més en els Estatuts s’haurà d’establir com es repartirà la quota d’estalvi dels usuaris, quin % correspondrà a la pròpia cooperativa per finançar la instal·lació i quin repercutirà directament al soci.

Les persones interessades en formar-ne part, es poden inscriure al següent formulari i els enviarem la documentació d’interès per a la reunió del proper dia 9 de febrer a l’Espai Muriel Casals.

Inscripcions

Darrera actualització: 25.01.2022 | 08:42