EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Dilluns, 31 de de gener de 2022 a les 00:00

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. 

Actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament i també supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

Atribucions específiques

El Síndic té el mandat d’avaluar el compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei  també atorga al Síndic funcions específiques relatives a la defensa de drets i llibertats de les persones LGTBI en matèria de no-discriminació. També li atribueix la missió de garantir el compliment de la igualtat efectiva de dones i homes.

El poder del Síndic és la persuasió. En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

Cada any el Síndic informa el Ple del Parlament sobre les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.

Exemples de situacions en què podeu presentar una queixa al Síndic:
"Fa dues setmanes  que estem sense llum ni aigua" #pobresaenergetica
"M’han discriminat per l’orientació sexual" #LGTB
"Si no arriba la beca hauré de deixar els estudis"  #educacioIgualtat
"M’han d’operar des de fa temps i no puc fer vida normal" #llistesespera
"No em donen accés a informació pública" #transparencia
"Tinc un familiar dependent i no pot accedir a un recurs assistencial"  #lleidependencia
"Em preocupa que el meu exmarit faci mal als meus fills els dies que en té la custòdia" #ViolenciaMasclista 

Contactar amb l'oficina del Síndic és ben fàcil. 
Les queixes s'han de presentar per escrit, han d'anar signades i incloure les dades personals. El Síndic en garanteix la confidencialitat.

Com presentar una queixa

 • Per mitjà del Servei d'Atenció a les Persones

  A partir del 13 de setembre l’horari d’atenció presencial, telefònica o videotrucada és de 8.30 a 17.30 hores, de dilluns a dijous, i de 8.30 a 15 hores, divendres. Els serveis d'atenció presencial i per videotrucada s'han de prestar, preferentment, mitjançant cita prèvia, que cal sol·licitar als telèfons 900 124 124 o 933 018 075.

  Passeig de Lluís Companys 7, 08003, Barcelona

 • Per correu ordinari a la mateixa adreça
 • Per Fax: 933 013 187
 • Per Internet. Per mitjà d'aquest formulari
 • Per correu electrònic: sindic@sindic.cat
 • Per videotrucada en línia. Informació del servei
 • Per mitjà de l'oficina itinerant.Pròximes sortides

La queixa ha d'anar signada i incloure les dades personals. Si l'envieu per correu electrònic o per mitjà del formulari per Internet la queixa ha de portar les vostres dades personals.

Si voleu més informació, podeu trucar al telèfon 900 124 124

 

Guia per presentar una queixa per escrit

L'escrit de la queixa ha de ser senzill, directe i concís.

Elements que ha d'incloure la queixa:

 • El fet que motiva la queixa.
 • Nom de l'administració o empresa de servei d'interès públic contra la qual es planteja.
 • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
 • El nom i cognoms, l'adreça postal i el telèfon (si és possible) de la persona que formula la queixa.

 

Vols saber-ne més? Consulta la seva pàgina web.

Darrera actualització: 31.01.2022 | 14:51