LA FUNDACIÓ PRIVADA BUXADERAS-GRAU ENGEGA LA Ia EDICIÓ DEL PROJECTE ‘ART JOVE’

Dijous, 30 de setembre de 2021 a les 00:00

Amb aquesta convocatòria anual, la fundació vol posar en marxa una plataforma per poder donar a conèixer projectes o treballs creatius i contribuir, d’aquesta manera, a la divulgació de la creació jove a Tona com un actiu cultural més.

Davant les dificultats de les persones joves en la cerca d'espais on poder desenvolupar una activitat creativa, des de la fundació han decidit crear un esdeveniment anual el mes de març de cada any dedicat a l’Art Jove, sense cap cost per part dels i les artistes que ho sol·licitin.

D’aquesta manera volen posar a l’abast de persones joves creadores una plataforma per poder donar a conèixer un projecte o treball creatiu i, per l’altra banda, contribuir a la divulgació de la creació jove a Tona com un actiu cultural més.

Què ofereixen?
La sala o espai expositiu dels baixos del número 12 del carrer Major, de manera gratuïta, durant tres setmanes de març, amb totes les despeses incloses.

La sala d’exposicions és un espai de 48 metres quadrats amb tres parets blanques en forma de U, que poden ésser ampliades per ales o plafons mòbils en perpendicular. Tots els plafons estan proveïts de guies, cables i ganxos per facilitar la exposició d’obra a paret i una il·luminació focal múltiple, adaptable també a través de guies. A més del cos central, la sala disposa, per una banda, d’un espai aparador a tota la façana de 8 m útils i que queda a la vista del públic encara que la sala estigui tancada i, per l’altra, d’un petit magatzem i d’uns serveis.

La Fundació i l’Ajuntament de Tona faran publicitat de l’esdeveniment a través de diferents mitjans físics i digitals, així com un acte inaugural.

Bases de participació
Poden sol·licitar-ho joves d’entre 18 i 35 anys d’edat, residents a Catalunya.

Es pot participar de manera individual o col·lectiva.

El darrer dia o termini per presentar sol·licituds serà el 15 de desembre de cada any, les quals s’hauran de fer arribar a l’adreça electrònica buxaderasgrau@gmail.com

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar informació sobre l’artista i sobre l’exposició que es vol realitzar annexant alguna imatge de l’obra i concretant les necessitats d’infraestructura per a portar-la a terme.

S’acceptaran tant els formats de pintura, dibuix, gravat, escultura, fotografia ceràmica, forja i arts digitals com la combinació de més d’una disciplina.

La Fundació Buxaderas-Grau concedirà a cada projecte escollit un ajut de fins a 500 euros, destinats a cobrir despeses d’infraestructura d’exhibició: lloguer d’equips audiovisuals, peanyes i altres necessitats que caldrà acreditar amb les corresponents factures.

Un jurat designat a l’efecte es farà càrrec de seleccionar entre les propostes la que es consideri més convenient. El dia 15 de gener de cada any es farà pública la proposta seleccionada d’entre les presentades fins al 15 de desembre de l’any anterior.

Regeixen aquest espai unes normes d’ús i funcionament general aplicables a cada activitat que s’hi desenvolupa i que es donen a conèixer als sol·licitants de la sala quan es demana la utilització de l’espai.

Per a més informació podeu consultar el blog de la Fundació Buxaderas Grau http://fundaciobuxaderasgrau.blogspot.com o adreçar un correu electrònic a buxaderasgrau@gmail.com

Darrera actualització: 30.09.2021 | 11:44

Imatges

Can Sebastià