L’EQUITAT: UNA NECESSITAT SOCIAL I EDUCATIVA

Dimarts, 24 de gener de 2023 a les 00:00

Un poble educa més enllà de les seves escoles: hi ha uns espais i uns temps amb un gran valor educatiu. Parlem de  la xarxa d’activitats extraescolars, les activitats de vacances, la programació cultural, el temps de lectura, el temps de joc, de les activitats esportives i un llarg etcètera.

En aquest àmbit és on es genera més desigualtat entre els infants i adolescents. Segons dades d’Expanded Schools, en els infants de dotze anys s’ha produït una diferència de 6.000 hores d’activitats extraescolars, teatre, lectura, esports, activitats diverses de lleure de qualitat... entre la infància que té més oportunitats i la que menys.

L’equitat és un principi segons el qual totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats i ningú no s'ha de trobar amb desavantatges que es podrien evitar. En l'àmbit de l'educació, aquest principi significa que tots els infants i joves tinguin les mateixes oportunitats i condicions per formar-se, independentment del seu origen, gènere i classe social.

L’Ajuntament de Tona concreta un seguit d’accions per generar escenaris de noves oportunitats per al conjunt de la ciutadania i, a la vegada, que permeti treballar per acompanyar més específicament a qui ho necessiti. Una educació per a tothom.

 1. UNA EDUCACIÓ 0-3 ANYS DE QUALITAT PER A TOTHOM.
  •  Instauració de la tarifació social als trams econòmics més baixos.
 2. ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA.
  • Creació d’una taula de planificació amb el Departament d’Educació i els centres escolars per planificar l’escolarització i gestionar la matricula de manera equilibrada.
 3. SUPORT EDUCATIU.
  •  Ajudes econòmiques als infants amb necessitats de logopèdia, psicologia o pedagogia.
  • Augment de 12.000 a 20.000 euros pel que fa a les beques escolars.
  • Suport de connectivitat per a famílies amb dificultats econòmiques.
 4. ORIENTACIÓ ESCOLAR.
  • Creació d’una oficina d’orientació acadèmica i professional per donar suport als joves en la presa de decisions sobre el seu futur i mantenir el vincle amb agents del territori. També  per donar suport a les famílies en els processos de preinscripció i sol·licitud de matricules.
 5. CENTRES DE NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES.
  • Participació actual del Centre de Noves Oportunitats del Consell Comarcal d’Osona.
 6. FOMENT DE LES ACTIVITATS DE FORA DE L’ESCOLA.
  • Ajuts socials per a la participació en activitats extraescolars.
  • Ajuts socials per a la  formació de persones adultes.
  • Ajuts socials per a les activitats d’estiu.
  • Augment de les beques esportives.
  • Programació gratuïta d’activitats culturals a la Biblioteca, el Camp de les Lloses i l’Espai Muriel Casals.
  • Entrades amb preu reduït per als espectacles de Teatrets d’Osona.
  • Creació del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) La Ludo.
  • Propostes de La Finestra: espai de propostes d’activitats i xerrades per a famílies.
Darrera actualització: 24.01.2023 | 08:22