MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Dimecres, 18 de de maig de 2022 a les 00:00

Amb la presa de possessió del regidor Marc Crous i Carrilero, en substitució de la regidora d’ERC Tona, Núria Sisó, s’han adoptat una sèrie de mesures organitzatives per redistribuir les regidories del govern local i determinar les funcions que li corresponen desenvolupar a cadascuna d’elles.

Durant el ple del passat mes d’abril el regidor Marc Crous i Carrilero (ERC) va prendre possessió del càrrec. Aquesta nova incorporació fa que es modifiquin els membres que formen part de l’Equip d’Alcaldia i es redistribueixin les funcions de les diverses regidories segons segueix:

 • L’Equip d’Alcaldia queda format pels següents regidors i regidores: Amadeu Lleopart, Josep Valldeoriola, Margarida Fité i Guiu Grau per Aixequem Tona, i Judit Sardà, Albert Jofre i Marc Crous per ERC Tona.
   
 • Delegació de competències de medi rural, urbanisme i mobilitat: Josep Valldeoriola i Albert Jofre.
   
 • Delegació de competències relatives a resolucions sobre llicències d'obres menors, assabentats, d'ocupació de la via pública, inspecció urbanística i procediments restauradors de la legalitat: Josep Valldeoriola i Albert Jofre.
   
 • Referents de recursos humans: Amadeu Lleopart i Marc Crous.
   
 • Delegació de competències en matèria d’habitatge: Marc Crous, Margarida Fité i Guiu Grau.
   
 • Delegació de competències en matèria de comerç: Judit Sardà i Marc Crous.
   
 • Delegació de competències en matèria de cementiri i tanatori: Marc Crous.

 

Darrera actualització: 18.05.2022 | 16:23