OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BARRAQUES DE LA FESTA MAJOR JOVE

Dimarts, 9 de maig de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament de Tona ha obert la convocatòria per a les entitats que vulguin formar part de l’organització de les barraques de la Festa Major Jove 2023.

Les barraques s’instal·laran a l’Espai Muriel Casals durant els dies que es portaran a terme els concerts de la Festa Major Jove: 4 i 5 d’agost, amb l’objectiu  de participar d’una manera activa en la Festa Major, oferint un servei de barra, donar-se a conèixer al poble, promocionar-se i obtenir uns fons per finançar l’entitat i col·laborar amb el poble.

Obligacions de les barraques i les entitats organitzadores

- Les entitats no poden tenir persones assalariades a càrrec de la barraca ni subcontractar-les a una empresa privada.

- Cada entitat designarà una persona responsable de la barraca

- Les entitats es comprometen a complir amb tots els apartats de les bases de la convocatòria (veure document adjunt a aquesta notícia), com també a assistir a les reunions convocades per la Regidoria de Joventut on es tractaran qüestions de logística i organització. També es comprometen a assistir a les formacions proposades per la Regidoria de Feminismes i LGTBI en motiu de la Festa Major.

Sol·licitud d’inscripció

Per presentar la sol·licitud corresponent caldrà presentar una instància genèrica mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament (www.tona.cat), dins l’apartat de tràmits electrònics - instància genèrica: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/infopublica?method=view&id=1301

En aquesta sol·licitud caldrà adjuntar-hi un recull de les activitats realitzades a Tona per l’entitat sol·licitant durant els últims 12 mesos.

El termini per a presentar les instàncies de sol·licitud finalitzarà el dijous 25 de maig del 2023.

Darrera actualització: 09.05.2023 | 09:17