OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE LES BARRES A LES ENTITATS TONA DURANT LA FESTA MAJOR

Divendres, 3 de de juny de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Tona ha obert la convocatòria per a les entitats que vulguin formar part de l’organització de les barraques de la Festa Major d’Estiu 2022.

Les barraques s’instal·laran a l’Espai Muriel Casals durant els dies que es portaran a terme els concerts de la Festa Major Jove els dies 5 i 6 d’agost, amb l’objectiu  de participar d’una manera activa en la Festa Major, oferint un servei de barra, donar-se a conèixer al poble i promocionar-se i obtenir uns fons per finançar l’entitat i col·laborar amb el poble.

Obligacions de les barraques i les entitats organitzadores

- Les entitats no poden tenir persones assalariades a càrrec de la barraca ni subcontractar-les a una empresa privada.

- Cada entitat designarà una persona responsable de la barraca

- Les entitats es comprometen a complir amb tots els apartats de les bases de la convocatòria (veure document adjunt a aquesta notícia), com també a assistir a les reunions convocades per l’Àrea de Joventut on es tractaran qüestions de logística i organització. També es comprometen a assistir a les formacions proposades per l’Àrea d’igualtat, feminismes i LGTBI en motiu de la Festa Major.

Organització i tasques

Es concediran 4 llicències per a 4 barraques. Aquestes hauran d’estar en funcionament els dos dies que es duu a terme la Festa Major Jove.

Cada entitat és responsable de la seva barraca i s’encarregarà de muntar-la, desmuntar-la i vetllar per la seva conservació durant els dies de la Festa Major. Una vegada acabada la Festa Major, cada barraca recollirà tot el seu material en un període màxim d’una setmana.

L’Ajuntament oferirà el subministrament elèctric a prop de la barraca i es farà càrrec dels costos de la producció dels espectacles i actuacions (escenari, sanitaris, seguretat, etc).

Sol·licitud d’inscripció

Per presentar la sol·licitud corresponent caldrà presentar una instància genèrica mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament (www.tona.cat), dins l’apartat de tràmits electrònics - instància genèrica: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/infopublica?method=view&id=1301

En aquesta sol·licitud caldrà adjuntar-hi un recull de les activitats realitzades a Tona per l’entitat sol·licitant durant els últims 12 mesos.

El termini per a presentar les instàncies de sol·licitud finalitzarà el dijous 16 de juny del 2022.

Darrera actualització: 04.06.2022 | 20:15