Queda prohibit l'ús de les dutxes en les instal·lacions esportives del municipi

Dilluns, 12 de febrer de 2024 a les 13:00

Als efectes de col·laborar en l'estalvi d'un recurs tan necessari com escàs que és l'aigua, s'ha dictat un Ban municipal que estableix que a partir d'avui i fins a nova resolució, queda prohibit l'ús de les dutxes en les instal·lacions esportives de Tona, tant públiques com privades del municipi, de dilluns a divendres; ambdós inclosos. 

En aplicació de les competències atribuïdes a l'article 5.5.2 d) de l’Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, pel qual es faculta les administracions locals per adoptar mesures addicionals o prohibicions a les de l'acord en instal·lacions esportives públiques o privades i en actes i/o espais públics, a més de les pròpies que estableix l'acord, s'ha dictat aquest BAN de restricció de determinats usos de l'aigua. Així mateix, la mesura ha estat adoptada després d'una reunió amb diversos municipis de la comarca d'Osona en la que es va considerar necessari fer passos per afavorir l'estalvi d'aigua de manera immediata.

La mesura es pren tenint en compte que el Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal.

És evident que en un context d’escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

 

Darrera actualització: 12.02.2024 | 14:27