RESULTATS DE LES VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Dimecres, 19 de gener de 2022 a les 00:00

Els projectes guanyadors de les votacions han estat un parc de salut per a la gent gran, un correcan als jardins de la Canal i la col·locació de càmeres de videovigilància.

La presentació dels resultats ha anat a càrrec de Guiu Grau, regidor de Participació, Comunicació i Transparència, Josep Valldeoriola, regidor d'Ecologia i Territori i Seguretat Ciutadana, Mingo Pañella, representant de l'Equip de Regidoria de Serveis Socials i la tècnica de participació de l'Ajuntament de Tona, Sílvia Font.

En l'apartat de les propostes petites, la proposta més votada ha estat el PARC DE SALUT I OCI PER LA GENT GRAN (69) i serà la única que s'executarà, ja que gairebé esgota el pressupost assignat de 10.000 € i només quedarà un sobrant de 320 €.

Pel que fa a les propostes mitjanes-grans, la proposta més votada ha estat CORRECAN ALS JARDINS DE LA CANAL (46), però en aquest cas no esgota el pressupost assignat de 40.000 €, sinó que queda un pressupost sobrant de 25.122 €.

Seguint amb l’ordre de votació, la segona proposta més votada ha estat COL·LOCACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA, només per un vot (45), però el seu pressupost supera aquest sobrant.

D'acord amb les bases reguladores, en el cas que el pressupost sobrant no sigui suficient per assumir la proposta immediatament següent, aquest sobrant es destinarà a qualsevol altra actuació de les propostes finalistes, seguint l’ordre de la votació obtinguda i sempre que tinguin almenys un 10% dels vots.

La única proposta que compleix aquest requisit és la COL·LOCACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA. Com que es tracta d'una proposta que es pot executar per parts, s'ha valorat amb l'Equip d'Alcaldia i la Comissió de Participació Ciutadana, i s'ha decidit que s'executarà parcialment aquesta proposta amb el pressupost de 25.122 €.

Per tant, en base a la dotació pressupostària establerta pels pressupostos participatius de 50.000 €, es podran executar 3 projectes amb un pressupost total de 49.680 € i quedarà un sobrant de 320 € que, d'acord amb les bases reguladores, quedarà reservat a la partida pressupostària assignada als pressupostos participatius, per si es produeix alguna desviació pressupostària en algun dels projectes seleccionats.

 

Projectes

Pressupost

Parc de salut i oci per a la gent gran

9.680,00

Correcan als jardins de La Canal

14.878,00

Col·locació de càmeres de vigilància (parcial)

25.122,00

Total pressupost

49.680,00

 

Correcan als jardins de La Canal
Amb aquest projecte es preveu doblar la superfície actual del pipican de zona de La Canal, retirant la tanca perimetral situada en el costat oposat de la porta d’entrada i tancant tot el recinte.

Aquesta proposta inclou la col·locació de 6 bancs de plàstic reciclat, 4 dispensadors de bosses, substitució de la font actual per una de nova (adaptada per a persones i gossos), aportació de sauló en tota la superfície, il·luminació de l’espai i tancat perimetral de la zona a ampliar.

Càmeres de vídeo vigilància:
L’objectiu principal del sistema de vídeo vigilància és garantir la seguretat de la població, mitjançant l’efecte dissuasiu amb la presència de càmeres de seguretat connectades a un sistema de vídeo vigilància central instal·lat a la seu de la Policia Local de Tona.

Aquest projecte, degut al seu elevat cost, s’està implementant per fases:

Fase 1 (polígon industrial): l’any 2017-2018 s’instal·len un total de 3 càmeres de lectura de matricules i 2 càmeres ambient als accessos del polígon “Les Goules”.

Fase 2 (principals accessos del municipi): actualment s’estan executant les obres d’instal·lació de de 6 càmeres de vídeo vigilància amb capacitat de DETECCIÓ DE MATRÍCULES als principals accessos del municipi, les obres estaran acabades abans del proper 28 de febrer. Aquestes actuacions tindran un cost de 48.360€ i fan referència a la proposta guanyadora del pressupostos participatius del 2018.

Fase 3 (cobrir pràcticament la totalitat del accessos): als pressupostos participatius del passat 2021 s’ha escollit aquesta ampliació com a segona opció i ens permetrà ampliar el sistema fins a 10 càmeres de lectura de matrícules en tot el municipi, sense tenir en compte les ubicades al polígon Les Goules. El cost d’aquesta fase serà de 25.122€.

Aquest sistema de DETECCIÓ DE MATRÍCULES permetrà enregistrar imatges de vehicles i la Policia Local hi podrà accedir, en el cas d’ocórrer qualsevol succés a la població durant un període determinat, per obtenir informació visual i d’aquesta manera facilitar i agilitzar la seva investigació.

Parc de salut i oci per a la gent gran
Instal·lació de tres elements de mobiliari urbà adreçats a l’activitat física per a la gent gran (circuit vital: bicicleta, roda, banc i pedals) i un element de mobiliari urbà adreçat al públic infantil. Ubicació: parc situat al c/ Montserrat (entre el c/Goules i el c/Osona). L'objectiu és crear un espai on hi puguin interactuar tant persones grans com infants.

Pressupost: 9.680 €

Al procés de votació hi ha pogut participar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Tona. La principal novetat d’aquesta edició ha estat que cada persona ha pogut votar una proposta del llistat de propostes petites (fins a 10.000 €) i una proposta del llistat de propostes mitjanes-grans (de 10.001 € a 40.000 €).

El sistema de votació utilitzat ha estat a través de la plataforma Decidim Tona. No obstant, per facilitar al màxim la participació, també s'ha pogut votar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tona i en els punts de votació presencials que s'han habilitat, que han estat a la Fira Joc Joc i els divendres a mercat.

Durant tot el procés de votació s’han realitzat diferents actuacions de difusió de les propostes de les quals, ens agradaria destacar, per una banda, l’acte on la ciutadania i entitats que ho van voler van poder defensar les seves propostes, la campanya de difusió, que girava al voltant de treure les decisions de la sala de plens i portar-les al carrer (i que ha comptat amb la participació de diverses persones que exemplifiquen la diversitat del municipi), així com també la implicació de les diverses entitats i ciutadania que han fet campanya amb els seus propis mitjans.    

En aquest procés hi han participat un total de 340 tonencs i tonenques majors de 16 anys, fet que suposa un 4,82% de participació respecte un cens de 7.049 persones.

Essent la segona experiència d’aquestes característiques i abast que es realitza al municipi, des de l’equip de govern se’n fa una valoració positiva, malgrat que ha baixat lleugerament des de la primera edició (en què es va aconseguir una participació extraordinària), però que consolida el procés, i ens posa com a deures mantenir-la i ampliar-la als següents processos que es realitzin.

 

 

Darrera actualització: 19.01.2022 | 11:55