SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE COMERÇ AL DETALL, I DE LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE COMERÇ – NextGenerationEU

Dijous, 15 de desembre de 2022 a les 00:00

Aquesta línia de subvencions té per objectiu impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

  • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall
  • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime: petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors).

QUÈ ÉS SUBVENCIONABLE?
En l’àmbit de les empreses de comerç:

  • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb implementació de solucions de ciberseguretat o pel desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
  • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.
  • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

QUAN EM DONEN?
L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

La inversió mínima és de 2.000 euros.

COM HO DEMANO?
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.

QUAN HO PUC DEMANAR?
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Darrera actualització: 15.12.2022 | 13:17