Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència.


PRESSUPOST ANY 2024


REPRESENTACIÓ GRÀFICA DEL PRESSUPOST 

INDICADORS DE GESTIÓ ECONÒMICA 
 

PRESSUPOSTOS D'ANYS ANTERIORS
 

PRESSUPOST ANY 2023 
Resum pressupost 2023 
Pressupost i plantilla 2023 
 

PRESSUPOST ANY 2022
Pressupost i plantilla 2022
Liquidació pressupost 2022
 

PRESSUPOST ANY 2021
Pressupost i plantilla 2021
Liquidació pressupost 2021


PRESSUPOST ANY 2020
Pressupost i plantilla 2020
Liquidació pressupost 2020


PRESSUPOST ANY 2019
Pressupost i plantilla 2019 
Liquidació pressupost 2019

Darrera actualització: 17.05.2024 | 14:35
Darrera actualització: 17.05.2024 | 14:35