Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència .

Representació gràfica del pressupost

PRESSUPOST 2022

Podeu consultar la documentació corresponent al pressupost:

 

PRESSUPOST 2021

Per a l'exercici 2021 s'ha aprovat el Pressupost General Prorrogat de la Corporació, amb el contingut proposat per l’informe d’Intervenció de data 29 de desembre de 2020. 

- Decret aprovació pressupost prorrogat
 

PRESSUPOST 2020

- Pressupost ingressos 2020
- Pressupost despeses 2020
- Resum pressupost 2020
- Bases execució pressupost 2020 
- Plantilla personal 2020
- Modificació bases execució pressupost 2020
- Liquidació pressupost 2020
 

PRESSUPOST 2019

- Pressupost ingressos 2019 
- Pressupost despeses 2019
- Resum pressupost 2019
- Bases execució pressupost 2019
- Liquidació pressupost 2019
 

Darrera actualització: 07.04.2022 | 15:45
Darrera actualització: 07.04.2022 | 15:45