Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència.


PRESSUPOST 2023

PRESSUPOSTOS D'ANYS ANTERIORS

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2021

Per a l'exercici 2021 s'ha aprovat el Pressupost General Prorrogat de la Corporació, amb el contingut proposat per l’informe d’Intervenció de data 29 de desembre de 2020. 

PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2019

Darrera actualització: 01.09.2023 | 13:03
Darrera actualització: 01.09.2023 | 13:03