Dictàmens òrgans consultius

D’acord amb l’article 10.1 i) de la Llei de Transparència, s’ha de publicar els dictàmens l’objecte del qual prenguin en consideració l’ens local.

A través d’aquest apartat podeu accedir als cercadors de dictàmens i/o resolucions dels següents òrgans consultius i descarregar els documents íntegres que siguin del vostre interès.

 

 

 

Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:14
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:14