Resolucions administratives i judicials

En aquest apartat hi trobareu resolucions administratives i judicials rellevants, tenint en compte el seu interès general i efectes que se’n puguin derivar, i resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei de Transparència.

Els documents han estat anonimitzats, de conformitat amb l’establert al Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

Any 2023 no disposem de resolucions administratives i judicials rellevants.

Darrera actualització: 13.03.2024 | 15:32
Darrera actualització: 13.03.2024 | 15:32