Document Únic de Protecció Civil Municipal de Tona (DUPROCIM)

Dijous, 8 d'octubre de 2020 a les 00:00

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2020, s'aprova el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

El Document Únic de Protecció civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi. Sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Aquest document recull:

  • Les dades generals del municipi i l'organització municipal de protecció civil del municipi.
  • El programa i procediment d'implantació i manteniment del Pla Municipal, que regula la implantació del Pla, el seu manteniment, simulacres, revisió i actualització.
  • Les bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997: el coneixement del risc, la vulnerabilitat municipal, els procediments operatius per risc, l'activació del pla i les mesures de protecció a la població i els recursos a disposició.
  • Els annexos que inclouen els mitjans, els procediments operatius i recursos, tant municipals com aliens, el directori telefònic, el llistat de cases de pagès, l'organigrama i la cartografia bàsica.


Darrera actualització: 08.10.2020 | 15:38