Pla de verificació d'activitats comunicades

Dimecres, 11 de desembre de 2019 a les 08:00

Per decret d'alcaldia de data 5 de desembre de 2019 s'aprova el Pla de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de Tona 2020-2021. En aquest document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de comunicació, declaració responsable i d'aquelles activitats no subjectes a cap règim d'intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística.

La redacció i aprovació d'aquest pla de verificació d'activitats comunicades es fonamenta en la normativa de règim local i, molt especialment, en l'article 6 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que estableix que les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar plans d'inspecció i control per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga la Llei.

 

Darrera actualització: 22.04.2020 | 14:14