Organització municipal

En la sessió del Ple del dia 11 de juliol de 2019 s'aprova la creació de les diferents àrees municipals, establiment de les diferents matèries integrades en cada àrea, nomenament de responsables de les àrees i delegació de les diferents matèries incloses en les àrees municipals, així com el nomenament de Tinents/es d'Alcalde, i altres responsabilitats i funcions del nou consistori. A la columna de la banda dreta podeu accedir al document acta del Ple on hi consta tota aquesta informació.

Podeu veure el detall de l'organització en el document ORGANIGRAMA del mandat 2019-2023 .

Les diferents àrees municipals que s'han definit són les següents:

ALCALDIA

 • RÈGIM INTERN
 • RELACIONS INSTITUCIONALS

Responsable: Amadeu Lleopart Costa

DRETS SOCIALS I COHESIÓ

 • CICLES DE VIDA: INFÀNCIA, JOVENTUT, ADULTESA I GENT GRAN
 • SALUT
 • SERVEIS SOCIALS
 • ACOLLIDA
 • HABITATGE

Responsables: Margarida Fité Girvés

CIUTADANIA, EDUCACIÓ I CULTURA

 • CULTURA
 • EDUCACIÓ
 • ESPORTS
 • FEMINISME I LGTBI
 • REPÚBLICA
 • COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
 • CIVISME I SEGURETAT

Responsables: Albert Jofre Luengo, Margarida Fité Girvés, Josep Valldeoriola Roquet, Judit Sardà Cabero i Amadeu Lleopart Costa

ECOLOGIA I TERRITORI

 • ENERGIA I AIGUA
 • RESIDUS
 • QUALITAT AMBIENTAL
 • MEDI RURAL
 • URBANISME
 • MOBILITAT
 • OBRES I MANTENIMENT
 • PARCS I JARDINS
 • CEMENTIRI

Responsables: Josep Valldeoriola Roquet i Albert Jofre Luengo

DESENVOLUPAMENT LOCAL

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • COMERÇ
 • PAGESIA
 • FIRES I MERCATS
 • TURISME
 • ECONOMIA SOCIAL, SOSTENIBLE I COOPERATIVISME

Responsable: Judit Sardà Cabero

PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 • PARTICIPACIÓ
 • COMUNICACIÓ
 • GESTIÓ D'ENTITATS
 • PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
 • NOVES TECNOLOGIES
 • FINANCES MUNICIPALS

Responsables: Guiu Grau Cirera i Judit Sardà Cabero

Podeu veure les delegacions de cada matèria en cadascun dels Regidors i Regidores, així com els nomenaments de Tinents/es d'Alcalde accedint a l'apartat  CONSISTORI.

Darrera actualització: 06.05.2022 | 09:35
Darrera actualització: 06.05.2022 | 09:35