15 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues

Darrera actualització: 29.01.2024 | 09:12