Arxiu

El Servei d'Arxiu Municipal (SAM) és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències.

Els serveis que ofereix són:

  • Accés a la informació pública
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Visites per a escoles

Persones destinatàries:

Qualsevol ciutadà a partir de 16 anys pot exercir el dret d'accés a la informació pública. Sense restriccions d'edat per documentació de lliure accés.


Cost per l'usuari:

Gratuït. En cas de còpies en suport paper, segons la ordenança de còpies de documents.


Àrea responsable:

Secretaria/Alcaldia


Unitat responsable:

Arxiu Municipal


Adreça:

Plaça Montseny, 5 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor

Darrera actualització: 21.05.2019 | 13:10