Consulta popular bandera Tona

CONSULTA POPULAR PER TRIAR LA BANDERA DE TONA

L’any 2016 es va aprovar l’escut municipal oficial, d’acord amb la proposta de la Direcció General d’Administracions Locals de la Generalitat. Un cop aprovat l’escut, per acord de Ple de 28 de setembre de 2016, es va aprovar l'inici de l'expedient d'adopció de la bandera de Tona.

La Direcció General d’Administracions Locals de la Generalitat, mitjançant l'expert en heràldica Armand de Fluvià, va emetre un informe vexil·lològic proposant quatre models de bandera perquè el Municipi escollís el que considerés més adient.

A diferència de l’escut, en l’aprovació de la bandera hi havia més marge per a triar. Atès el caràcter de símbol representatiu de la població que té la bandera, es va considerar procedent recavar l'opinió de tot el municipi i realitzar una consulta popular no referendària.

Així doncs, l’Ajuntament va convocar la ciutadania de Tona a triar la bandera a partir de les cinc propostes facilitades per l’heraldista Armand de Fluvià.

L’acord de fer aquesta consulta es va prendre per unanimitat del Ple de Tona, i malgrat que la llei no preveu que el resultat hagi de ser vinculant, l’Ajuntament es va comprometre a acceptar i aplicar l’opció que aplegués més vots en la consulta.

REALITZADA LA CONSULTA DEL 17 AL 22 DE JULIOL DE 2017 I FINALITZAT L'ESCRUTINI, EL RESULTAT FOU EL SEGÜENT:

-Persones amb dret a vot: 6.720

-Total de vots:555

-Nuls: 11 vots

-En blanc: 12 vots

    • Opció A:426 vots
    • Opció B: 36 vots
    • Opció C: 60 vots
    • Opció D: 2 vots
    • Opció E: 8 vots

La Comissió de seguiment, en reunió celebrada en data 24 de juliol de 2017, va donar la conformitat al recompte provisional, elevant-lo a definitiu. Per tant, del resultat de la consulta popular no referendària per a la tria de la bandera de Tona, va resultar escollida l'opció A d'entre les 5 proposades per la Direcció General d'Administració Local.

El Ple de la corporació de data 26 de juliol de 2017 va acordar aprovar com a bandera l'opció A.

-Consulta l’informe vexil·lològic sobre la bandera del municipi de Tona

-Consulta les bases reguladores del procés a seguir per a la consulta popular no referendària d’iniciativa popular en relació a la tria de bandera del municipi

 

 

Darrera actualització: 21.01.2022 | 10:05
Darrera actualització: 21.01.2022 | 10:05