Ajuts, premis i subvencions

Autoocupació joves programa FSE+

Ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria

Línies de subvenció
S'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:

Línia 1, per joves que tinguin el domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya. A aquests efectes, es consideren micropobles els municipis de menys de 500 habitants que podeu consultar a l’annex de la resolució de convocatòria.
Línia 2, per joves que tinguin el domicili fiscal ubicat fora d’un micropoble de Catalunya. 

Els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

SOL·LICITUDS

  • Podeu descarregar-vos el formulari seguint aquest enllaç
  • Termini: fins el 20 de setembre de 2023.

Diplomes de Mestre Artesà i Mestra Artesana

Oberta la convocatòria a l'atorgament de Diplomes de Mestre/a artesà/ana per distinguir aquelles persones que han exercit més de vint anys un dels oficis artesans (com a professió o mitjà pedagògic) inclosos en el Repertori de famílies d'oficis artesans (segons Decret 182/2014, de 30 de desembre).

SOL·LICITUDS

  • Podeu descarregar-vos el formulari seguint aquest enllaç
  • Termini: fins el 28 de setembre de 2023.
Darrera actualització: 11.08.2023 | 09:01
Darrera actualització: 11.08.2023 | 09:01